Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Gmina Zabrodzie realizuje projekt
,,Sukces zawodowy Twoim celem"

  Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wyszkowskiego, a w szczególności do osób:
 • pozostających bez zatrudnienia przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, /osoby bez zatrudnienia to osoby w wieku produkcyjnym, niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy- w tym również bierne zawodowo;
 • do 25 roku życia;
 • po 45 roku życia;
 • pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25tys.mieszkańców i zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
  Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie dla 130 osób szkoleń o tematyce:
 1. ,,Hotelarstwo z elementami jęz. angielskiego" - planowane rozpoczęcie zajęć styczeń 2010, ilość uczestników - 10 osób
 2. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami" - planowane rozpoczęcie zajęć wrzesień 2010, ilość uczestników - 10 osób
 3. ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5 t "- planowane rozpoczęcie zajęć grudzień 2009, ilość uczestników - 20 osób
 4. ,,Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi"- planowane rozpoczęcie zajęć sierpień 2010, ilość uczestników - 10 osób
 5. ,,Prawo jazdy kat. "C" - planowane rozpoczęcie zajęć marzec 2010, ilość uczestników - 30 osób
 6. ,,Tworzenie stron www" - planowane rozpoczęcie zajęć kwiecień 2010 , ilość uczestników - 10 osób
 7. ,,Operator DTP" - planowane rozpoczęcie zajęć maj 2010 , ilość uczestników - 10 osób
 8. Szkolenie ogólnobudowlane: spawanie gazowe i metoda MAG, obsługa maszyn budowlanych, uprawnienia operatora pilarki, planowane rozpoczęcie zajęć styczeń 2010 , ilość uczestników - 30 osób.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu ma zapewnione spotkanie z doradcą zawodowym i udział w szkoleniu z zakresu poruszania się po rynku pracy

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy ZABRODZIE

Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
Stypendium za każdy dzień zajęć;
Zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Udział w szkoleniach jest bezpłatny !!!!!
Ilość miejsc ograniczona !!!!!


Więcej informacji o projekcie na stronie www.sukceszawodowy.com.pl
lub w biurze projektu:
ul. Wł. Stanisława Reymonta 51, Zabrodzie 07-230, Tel. 29 757-12-28
ul. Poniatowskiego 109, Zielonka 05-220, Tel. 22 771-81-89Do pobrania:
Karta zgłoszenia


Szkolenie23.11.2010r.

      W dniu 23 listopada 2010 roku IV grupa uczestników rozpoczęła bezpłatne szkolenie pn. ,,Prawa jazdy kat. C". Szkole nie odbywa się w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską...


Prawo jazdy kat. C3.09.2010r.

    W dniu 8 września 2010 roku już II grupa uczestników rozpoczęła bezpłatne szkolenie pn. ,,Prawa jazdy kat. C". Szkolenie odbywa się w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego...


Sukces zawodowy Twoim celem24.08.2010r.

    Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie informują, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku grupa uczestników rozpoczęła bezpłatne szkolenie pn. ,,Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi", które wzbogacone jest...


Sukces zawodowy Twoim celem19.08.2010r.

    W dniu 19 sierpnia 2010 roku zakończono kolejne szkolenie pn. ,,Spawanie gazowe i metodą MAG" z dodatkowym modułem,,Zasad poruszania się po rynku pracy". Podczas 200 godzin grupa uczestników...


Szkolenia - wolne miejsca05.08.2010r.

    Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z Gminą Zabrodzie, realizuje projekt ,,Sukces zawodowy Twoim celem" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wyszkowskiego.
Informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na następujące szkolenia...


Zakończenie kolejnego szkolenia16.07.2010r.

    Lider Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Partner Gmina Zabrodzie informują że w dniu 15 lipca 2010 roku zakończone zostało kolejne szkolenie pn. ,,Tworzenie stron www" z dodatkowym modułem ,,Zasad poruszania się po rynku pracy" Podczas 120 godzin grupa...


Hotelarstwo z elementami języka angielskiego29.06.2010r.

    Rozpoczęto realizację kolejnego projektu, w całości sfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Sukces zawodowy Twoim celem" obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych w bezpłatnych szkoleniu pn. ,,Hotelarstwo z elementami języka angielskiego"...


Tworzenie stron WWW22.06.2010r.

    W dniu 15 czerwca 2010 roku rozpoczęły się zajęcia w zakresie ,,Zasad poruszania się po runku pracy". W zajęciach bierze udział grupa uczestników w ramach szkolenie pn. ,,Tworzenie stron WWW", które rozpoczyna...


Wolne miejsca na darmowe szkolenia14.06.2010r.

    Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie Informują, że są jeszcze pojedyncze wolne miejsca dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych!!!!
Projekt realizowany jest w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo osób w bezpłatnych szkoleniach...


Zakończenie trzech kursów10.06.2010r.

    W dniu 8 czerwca 2010r odbyło się oficjalne zakończenie trzech kursów w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", w całości finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Uroczystego wręczenia certyfikatów uczestnikom...


Szkolenie "Techniki sprzedaży"21.05.2010r.

    W dniu 17 maja 2010 roku rozpoczęło się szkolenie ,,Techniki sprzedaży" - prowadzone będą przez 8 dni w ciągu 60h. Zajęcia odbywają się w ramach bezpłatnego szkolenia pn. ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t", realizowanego w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", ...


Zakończone szkolenie pn. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami" 26.04.2010r.

    Lider Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Partner Gmina Zabrodzie informują że w dniu 21 kwietnia 2010 roku zakończone zostało szkolenie pn. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami" z dodatkowym modułem ,,Zasad poruszania się po rynku pracy". Kurs zrealizowany był w ramach...


Zasady poruszania się po rynku pracy13.04.2010r.

    W dniu 12 kwietnia 2010 roku rozpoczęły się dodatkowe zajęcia w zakresie ,,Zasad poruszania się po runku pracy". W zajęciach bierze udział grupa uczestników w ramach szkolenie pn. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami"...


Są jeszcze wolne miejsca na darmowe kursy!26.03.2010r.

    Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie informują, że są jeszcze pojedyncze wolne miejsca dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych !!!...


Księgowość MSP z kadrami i płacami23.03.2010r.

    Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie informują, że w dniu 19 marca 2010 roku rozpoczęło się szkolenie pn. ,,Księgowość MSP z kadrami i płacami". Szkolenie odbywa się w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", który...


Kolejne moduły11.03.2010r.

    Rozpoczęły się kolejne moduły z ,,Doradztwa zawodowego" i ,,Zasad poruszania się po rynku pracy" dla szkoleń obejmujących projekt pt. ,,Sukces zawodowy Twoim celem", który jest w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...


Techniki sprzedaży25.01.2010r.

    W ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych w bezpłatnych szkoleniu pn. ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t" w dniu 23 stycznia 2010 roku ruszył moduł szkolenia ,,Techniki sprzedaży"...


Rozpoczęto realizację kolejnego projektu5.01.2010r.

    Rozpoczęto realizację kolejnego projektu, w całości sfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Sukces zawodowy Twoim celem" obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych w bezpłatnych szkoleniu pn. Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t...
Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW- Powrót -


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu