Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaKształcenie przez taniec

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

      Zajęcia prowadzone będą na Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu przez Szkołę Tańca Anny Głogowskiej w dwóch grupach 16-osobowych we wtorki w godz.
- gr. I 1730 - 1830
- gr. II 1835 - 1935

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Urząd Gminy w Zabrodziu
Pokój nr 5
Tel (029) 757 12 28


Realizatorzy projektu ,,Kształcenie przez taniec"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW
© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu