Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZakończone inwestycje

        W maju, czerwcu i lipcu 2007r. na terenie Gminy Zabrodzie zostały zakończone trzy ważne inwestycje.

        Pierwszą inwestycją była "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościech Głuchy, Wysychy, Dębinki gmina Zabrodzie".

Wartość całej inwestycji wyniosła 691 326,50 PLN
Inwestycja obejmowała wybudowanie 17 824 mb sieci wodociągowej

Wykonawcą inwestycji była firma P.B.H. "Z.Niziński" z siedzibą w Wyszkowie, ul. Serocka 11A.
Inwestycja została wykonana w całości ze środków własnych, ponieważ nie otrzymała dofinansowania, pomimo tego, że znajdowała się na 11 miejscu na liście rankingowej (złożone 298 wniosków) z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR działanie 3.2 - Obszary podlegające restrukturyzacji.
Inwestycja została odebrana dnia 10.05.2007r.
 


Stacja Uzdatniania Wody w Niegowie
Przed modernizacją Po modernizacji
 
 
 
 
 
 
 
 

        Drugą zakończoną inwestycją była "Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów", polegająca na modernizacji i rozbudowie stacji oraz zamontowaniu urządzeń, które pozwolą na produkcję wody spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002r. W wyniku realizacji projektu możliwe stały się w Gminie Zabrodzie dostawy wody o jakości spełniającej nowoczesne standardy.
Jest to ważna dla mieszkańców inwestycja z uwagi na fakt, że zmodernizowana stacja uzdatniania wody zaopatruje 12 spośród 22 miejscowości na terenie Gminy Zabrodzie. Realizacja tej inwestycji była konieczna z uwagi na zbyt małą wydajność stacji, stan techniczny zainstalowanych w niej urządzeń oraz stan techniczny budynku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2-Obszary podlegające restrukturyzacji.

Wartość inwestycji wynosi:
z czego:
1 978 246,86 PLN
- dofinansowanie z Unii Europejskiej - 34,38%680 121,27 PLN
- budżet państwa - 10%197 824,69 PLN
- wkład własny Gminy - 55,62%1 100 300,90 PLN

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo udownictwa i Instalacji "ABT" BADORA i SPÓŁKA S.J. z siedzibą w miejscowości Częstochowa, ul. Bór 143/157.

    Inwestycja obejmowała wykonanie min.:
  • wykonanie nowego układu technologicznego w pełni zautomatyzowanego
  • wybodowanie nowej studni oraz modernizację istniejących
  • wykonanie żelbetowego zbiornika wody czystej o poj. 500m3
  • wykonanie zbiornika reakcji

Inwestycja została odebrana dnia 29.06.2007r.

        Trzecią inwestycją była "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj-Zazdrość gmina Zabrodzie".
Inwestycja była współfinansowana z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponentu E "Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę - budowa wodociągów na terenach wiejskich".

Koszt całkowity inwestycji - 309 541,87 PLN
z czego dofinansowane        - 150 000,00 PLN

Wykonawca inwestycji: Zakład Instalacji Sanitarnych - Janusz Ochenkowski z siedzibą w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 42.
Inwestycja obejmowała wybudowanie seci wodociągowej o łącznej długości 7 548mb

Inwestycja została odebrana dnia 05.07.2007r.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu