Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Archiwum wiadomości gminnych
     2009 rokOgłaszamy nabór do projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"

    Pragniemy Państwa poinformować, iż Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerem Gminą Zabrodzie, rozpoczyna nabór do projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy22.12.2009r.

      Zapraszamy na XXXVIII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 29.12.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Ogłoszenie skierowane do szkół22.12.2009r.


      W związku z planowaną akcją dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach od stycznia 2010 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przypomina o konieczności zgłaszania się rodziców do tutejszego ośrodka celem złożenia wniosków o tą pomoc.
Wcześniejsze złożenie wniosków usprawni procedurę przyznawania pomocy oraz zapewni ciągłość wydawania posiłków w roku szkolnym 2009/2010.
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom oraz rodzicom na zebraniach szkolnych.

Z up. Wójta Gminy
mgr Irena Dziarska


Kontrola dachów21.12.2009r.

    W nawiązaniu do pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zwracam się z prośba o podjęcie działań mających na celu monitorowanie sytuacji dotyczącej zalęgającego na dachach śniegu. Jednocześnie przypominam o obowiązku...


Jasełka16.12.2009r.

    W sobotę 12 grudnia 2009r. w Gaju w Domu pomocy Społecznej Dla Dzieci ,,Fiszor" było bardzo świątecznie. Otóż o godz. 13 zebrało się bardzo dużo gości /ok. 100 osób/ aby obejrzeć Jasełka we wspólnym wykonaniu dzieci i młodzieży z Gaju oraz mieszkańców DPS ,,Fiszor". Artyści przygotowywali się już długo, przybiegali chętnie na próby...


Występ Jacka Musiatowicza w Gimnazjum w Zabrodziu 15.12.2009r.

    14 grudnia 2009r. w Publicznym Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu wystąpił Jacek Musiatowicz laureat nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej za wybitną osobowość twórczą za 1997r. Artysta jest również laureatem 33. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, laureatem nagrody literackiej im. Józefa Kraszewskiego, autorem...


,,Ćwiczmy razem" - podsumowanie projektu11.12.2009r.

    Projekt pn. ,,Ćwiczmy razem" był realizowany przez SANA PER MANUM w Tłuszczu i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu na podstawie umowy partnerskiej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej...


Sprawozdanie z działalności Świetlicy w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW 4.12.2009r.

    W ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przy Publicznej Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach były prowadzone ,,Zajęcia świetlicowe". Świetlica działała w środowisku lokalnym obejmując opieką 35 dzieci z klas I-III i kl. IV-VI. Zajęcia były prowadzone...


Urząd Gminy zamknięty w Wigilię4.12.2009r.

      Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2009 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 1 grudnia 2009r. ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2009 roku za dzień 26 grudnia 2009 roku.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Zabrodziu oraz jednostki organizacyjne Gminy Zabrodzie w dniu 24 grudnia 2009r będą zamknięte.


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy4.12.2009r.

      Zapraszamy na XXXVII Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 8.12.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


,,Nauka i sztuka"2.12.2009r.

    Zakończyła się realizacja projektu ,,Nauka i Sztuka", finansowanego ze środków PPWOW w ramach programu integracji społecznej. Projekt był realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kicinach od kwietnia do listopada 2009, z przerwą wakacyjną. W lipcu na terenie GOK-u zostały zorganizowane dwa spotkania warsztatowe na których dzieci spędzające wakacje na terenie gminy zaprojektowały i wykonały...


Nabór na małe projekty26.11.2009r.

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłosza nabór wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty...


Obwieszczenie26.11.2009r.

    Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia, że w dniu 25.11.2009r. wpłynął wniosek firmy ,,KRUSZ-BUD" o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża ,,ZAZDROŚĆ" położonego w miejscowości Zazdrość, gm. Zabrodzie do dnia 31 grudnia 2013r...


Gmina nie marnuje szans!25.11.2009r.

    Kolejne projekty Gminy Zabrodzie, otrzymają dofinansowanie.
26 października 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisał z Gminą Zabrodzie oraz Gminnym Centrum Kultury umowy o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania...


Edukacja od dziecka25.11.2009r.

    Od 1 września 2009 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Adelinie funkcjonuje oddział przedszkola dla 3 i 4 - latków w ramach projektu ,,Edukacja od dziecka". Projekt ten realizowany jest przez Gminę Zabrodzie i Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu w godzinach...


Mobilni Mieszkańcy25.11.2009r.

    Gmina Zabrodzie wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Zorganizowała bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B.
W kursie wzięło udział 20 mieszkańców Gminy Zabrodzie, 15 kobiet i 5 mężczyzn. Uczestnicy w ramach projektu mieli zapewniony bezpłatny dojazd na zajęcia teoretyczne, materiały...


E-MOŻLIWOŚCI25.11.2009r.

    Gmina Zabrodzie oraz Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw rozpoczęli realizację kolejnego projektu, pod nazwą ,,@-Możliwości", obejmującego uczestnictwo w bezpłatnym kursie komputerowym - ,,Korzystanie z sieci", który w całości finansowany...


Ogłaszamy nabór do projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"24.11.2009r.

    Pragniemy Państwa poinformować, iż Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw wraz z partnerem Gminą Zabrodzie, rozpoczyna nabór do projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców...


200 lat, 200 lat niech żyje żyje nam...17.11.2009r.

    W dniu 14 listopada 2009 r. Pani Stefania Puławska z Mościsk skończyła 100 lat. Z okazji tak niezwykłego jubileuszu wójt Adam Ołdak złożył osobiście życzenia jubilatce. Pani Stefania Puławska zd. Stańczak urodziła się w miejscowości...


Finisz tegorocznych inwestycji10.11.2009r.

    Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w 2009r wynosiła będzie 5,5 mln zł. Zapraszamy do zapoznania się z listą inwestycji...


Ogłoszenie - stypendia socjalne10.11.2009r.

    Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że od dnia 13 listopada do 18 grudnia 2009r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2009r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47, tel. 29 757 12 27, od pn do pt w godz. od 8:00 do 16:00.
Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur.

Wójt Gminy
/-/ Adam Ołdak


Ślubowanie klas pierwszych w PSP w Dębinkach10.11.2009r.

    Dzień 29 października 2009r. to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej zdali swój pierwszy szkolny egzamin i zostali pasowani na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach. Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się pod okiem...


Wolne miejsca9.11.2009r.


Święto Niepodległości9.11.2009r.


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy5.11.2009r.

      Zapraszamy na XXXVI Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 12.11.2009r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego3.11.2009r.

    Zawiadamia się o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Zabrodzie z dnia 23.09.2009r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie drogi gminnej Anastazew-Podgać". Wyżej wymieniona...


Sprzedaż działek w miejscowości Zabrodzie3.11.2009r.

    Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki...


Angielski od podstaw21.10.2009r.

    W dniu 19 października 2009 roku odbyły się pierwsze zajęcia dwóch 12-to osobowych grup bezpłatnego szkolenia z zakresu nauki języka angielskiego, z projektu, który w całości sfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą...


E-MOŻLIWOŚCI21.10.2009r.

 

Do pobrania:
- Karta zgłoszenia

Spotkanie organizacyjne19.10.2009r.

    W dniu 15 października 2009r o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B z projektu pod nazwą ,,Wiedza najlepszą inwestycją", którego uczestnikami są pracujące osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni mieszkający na terenie powiatu wyszkowskiego lub wołomińskiego ze szczególnym uwzględnieniem...


Zaproszenie na szkolenie UWAGA! Zmiana terminu szkolenia19.10.2009r.

Wójt Gminy Zabrodzie oraz Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Równiny Wołomińskiej" uprzejmie zapraszają na szkolenie z przygotowania wniosków w ramach działań PROW 2007 - 2013, Oś 4 LEADER.

Małe projekty.

28 października 2009 godz. 11.00 - 14.00 - Zabrodzie, Urząd Gminy w Zabrodziu

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i serwis kawowy.


,,50- lat minęło..." 15.10.2009r.

    ,,50- lat minęło..." to temat przewodni tegorocznej uroczystości związanej z wręczeniem medali za wieloletnie pożycie 16 parom małżeńskim, która dla Jubilatów zamieszkałych na terenie Gminy Zabrodzie odbyła się 10 października. Jak co roku uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji szacownych jubilatów i...


13.10.2009r.

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, satysfakcji z wykonywania trudnej, ale jakże zaszczytnej pracy zawodowej
oraz pomyślności w życiu osobistym.
    Życzę również spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem radości
i społecznego uznania.


Wójt Gminy
Adam Ołdak


KROK KU EUROPIE - zamknięta rekrutacja13.10.2009r.

 


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy9.10.2009r.

      Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 15.10.2009r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


E-MOŻLIWOŚCI6.10.2009r.

 

Do pobrania:
- Karta zgłoszenia

Rozpoczęto realizację szkolenia "Profesjonalna obsługa komputera"02.10.2009r.

    Rozpoczęto realizację kolejnego szkolenia. 1 października 2009 roku odbyły się pierwsze zajęcia z projektu pod nazwą ,,Wiedza najlepszą inwestycją" obejmującego uczestnictwo w szkoleniu - Profesjonalna obsługa komputera, który w całości sfinansowany został przez...


Chcę pracować - projekt aktywizacji kobiet28.09.2009r.

    Zapraszamy do udziału w projekcie "Chcę pracować - projekt aktywizacji kobiet". W ramach projektu odbędą się szkolenia: masażystka, specjalista ds. kadrowo-płacowych, pracownik administracyjno-biurowy,...


Wypoczynek w Gminie Zabrodzie w okresie letnim- podsumowanie28.09.2009r.

    Ze środków pozyskanych przez Gminę Zabrodzie w ramach PPWOW i z Funduszu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zorganizowane zostały letnie wypoczynki dla prawie 300 osób. Łączne dofinansowanie wyjazdów wyniosło ponad 80.000zł...


Rozpoczął się kurs j. angielskiego23.09.2009r.

    W dniu 15 września 2009 roku rozpoczęto realizację kolejnego projektu, który w całości sfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą ,,Wiedza najlepszą inwestycją" obejmującego uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach języka...


Krok ku Europie7.09.2009r.

 

Do pobrania:
- Karta zgłoszenia

Zakroczymskie spotkana dzieci i młodzieży7.09.2009r.


II Bieg Norwidowski23.09.2009r.

    Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie ,,Bractwo Zabrodzkie" wraz z Publiczną Szkołą Podstawową im. C. K. Norwida i Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zabrodziu w dniu 20 września 2009 roku zorganizowali II Bieg Norwidowski na trasie Głuchy - Dębinki, chcąc tym samym po raz kolejny uczcić 188 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, który przyszedł...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy21.09.2009r.

      Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XXXIV , która odbędzie się w dniu 24.09.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Zakończenie rekrutacji - j. angielski oraz prawo jazdy kat.B18.09.2009r.

 


Budowa boiska w Zabrodziu - zakończona 16.09.2009r.

    Zakończone zostały prace przy budowie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu. Boisko wykonane jest z trawy wysiewanej z automatycznym nawodnieniem, ogrodzone ogrodzeniem panelowym systemowym...


Wakacje na Bursztynowym Szlaku 11.09.2009r.

    Czterdzieścioro pięcioro uczniów ze szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Zabrodziu wraz z opiekunami przebywało przez siedem dni nad Bałtykiem. Mieszkali w ośrodku kolonijnym ,,Promyk" w Sztutowie. Uczniowie w czasie wypoczynku nie tylko korzystali z uroków kąpieli morskich, ale także poznali uroki niewielkiego skrawka polskieg...


II Bieg Norwidowski11.09.2009r.


Spacer po wydmach Lucynowsko-Mostowieckich11.09.2009r.

      Chętni na spacer po wrzosowiskach mącznicowych i grzbietach wydm lucynowsko- mostowieckich od Mostówki do Rudnej Góry k/Tryców ( trasa ok. 7 km). Spotykają się 27 września (niedziela) o godz. 13:00 przy poczekalni PKP w Mostówce. Nieletni wędrują w towarzystwie dorosłych opiekunów. Spacer zakończy się pieczonymi w ognisku ziemniakami i być może rosołem z gąsek. Powrót z Tryców około godz. 18.00 we własnym zakresie.

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie
Bractwo Zabrodzkie


Fitness11.09.2009r.


Nowy sprzęt dla OSP z Zabrodzia i Słopska10.09.2009r.

    Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku i Zabrodziu wzbogaciły się o nowy sprzęt. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu OSP z miejscowości Słopsk otrzymała sprzęt o wartości około 40 tys. zł tj. agregat...


Przebudowa drogi gminnej Adelin - Mostówka
- zakończona
9.09.2009r.

    3 września Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski wspólnie z wójtem Gminy - Adamem Ołdakiem oraz przedstawicielami Rady Gminy oraz mieszkańców uroczyście otworzyli drogę po przebudowie. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi ma odcinku 2km, wybudowany został chodnik o długości...


Wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu3.09.2009r.

    Zajęcia wakacyjne w GOK rozpoczęto 30-czerwca przedstawieniem bajki pt. ,,Stoliczku nakryj się" zaprezentowanym przez zaprzyjaźniony zespół aktorów Studia Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa, którzy odwiedzają nas systematycznie. Za każdym razem oferując...


Razem po zdrowie7.09.2009r.


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości31.08.2009r.

    Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie , położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
- Nr 243 o pow. 680 m2
- Nr 427 o pow. 884 m2


Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego31.08.2009r.

      Zawiadamia się, że w dniu 18.08.2009r. została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 221/09 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa drogi serisowej Nr 19A w Niegowie w ramach...


Mobilni Mieszkańcy28.08.2009r.

    W dniu 25 sierpnia 2009r w Urzędzie Gminy w Zabrodziu odbyło się spotkanie organizacyjne rozpoczynające projekt pod nazwą ,,Mobilni mieszkańcy" obejmujący bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B, którego uczestnikami jest grupa...


Święto Kukurydzy 200928.08.2009r.


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy28.08.2009r.

      Zapraszamy na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XXXIII , która odbędzie się w dniu 31.08.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Zakończone zajęcia w ramach
Projektu ,,Aktywizacja umysłu"
26.08.2009r.

      W projekcie brało udział 20 dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe. Podczas 160 godzin zajęć dzieci ćwiczyły swoją pamięć, poznawały techniki szybkiego czytania oraz metody mnemotechniczne doskonalenia umysłu.
Zajęcia prowadzone były przez Panią Iwonę Matusiewicz - wykwalifikowanego trenera, wieloletniego...


Zakończone zajęcia w ramach
Projektu ,,Kształcenie przez taniec"
26.08.2009r.

      Uczestnikami tego projektu było 32 osoby zamieszkujące teren Gminy Zabrodzie. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. Każda z grup uczestniczyła w 52 godzinach zajęć obejmujących :
- naukę tańca towarzyskiego,
- naukę tańca ludowego
- a także miała możliwość zapoznania się z ...


Ogłoszenie25.08.2009r.

      Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że do 15 września 2009r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 47. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351 netto złotych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach w rodzinie. Druk wniosku można pobrać w GZE-ASz i w szkołach.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 0297571227 w godz. od 8:00 do 16:00.


Najlepsza Gmina Wiejska24.08.2009r.

      Z przyjamnością informujemy, że Gmina Zabrodzie znalazła się w gronie laureatów Rankingu Samorządów ,,Rzeczpospolitej" 2009 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska...


Ogłoszenie21.08.2009r.

      GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU INFORMUJE, ŻE OSOBY ZAINTERESOWANE KORZYSTANIEM Z POMOCY W FORMIE DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ OD DNIA 01/08/2009 DO TUTEJSZEGO OŚRODKA CELEM ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYZNAWANIEM W/W POMOCY.


Ogłoszenie skierowane do szkół19.08.2009r.


      W związku z planowaną akcją dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach od września 2009 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przypomina o konieczności zgłaszania się rodziców do tutejszego ośrodka celem złożenia wniosków o tą pomoc.
Wcześniejsze złożenie wniosków usprawni procedurę przyznawania pomocy w formie wydawania posiłków dla wszystkich zainteresowanych w roku szkolnym 2009/2010
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom oraz rodzicom na zebraniach szkolnych.

Z up. Wójta Gminy
mgr Irena Dziarska


Letni wypoczynek
V Gminny Przegląd Piosenki Religijnej17.08.2009r.


Edukacja od dziecka11.08.2009r.Gmina Zabrodzie
przystępuje do realizacji projektu
,,EDUKACJA OD DZIECKA"

Projekt przewiduje uruchomienie jednego oddziału Publicznego Przedszkola w Adelinie dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat oraz ich rodziców mieszkańców Gminy Zabrodzie.
Oddział będzie czynny od 7:00 do 17:00 przez 5 dni w tygodniu.
W ramach przedszkola realizowane będą dla dzieci zajęcia z logopedą oraz nauki języka angielskiego...


Dzień wolny od pracy7.08.2009r.

      W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Zabrodzie nr 40/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. informujemy, że Urząd Gminy w Zabrodziu oraz jednostki organizacyjne Gminy Zabrodzie w dniu 14.08.2009r będą zamknięte.


Nabory wniosków6.08.2009r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach PO KL prowadzi nabór wniosków na projekty:


Bieszczadzkim szlakiem5.08.2009r.

      W ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 45 uczniów ze szkół podstawowych w Adelinie i Dębinkach wraz z opiekunami...


Czerwcowe zajęcia5.08.2009r.

      W ramach projektu PIS pn. ''Ćwiczmy razem" zrealizowano w m-cu czerwcu 2009 r następujące dodatkowe zajęcia...


Uczeń na wsi5.08.2009r.

      W roku szkolnym 2009/2010 niepełnosprawni uczniowie z gminy Zabrodzie mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków pozyskanych od PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów nauki. W stosunku da lat ubiegłych w samej procedurze aplikowania o pomoc nastąpiło kilka istotnych zmian ... ...


Zaproszenie na sesję Rady Gminy3.08.2009r.

      Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 6.08.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu....


Wiedza najlepszą inwestycją28.07.2009r.
www.wiedzanajlepszainwestycja.pl
 
Do pobrania:
1. Karta zgłoszenia
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zapraszamy do udziału w projekcie

Mobilni mieszkańcy28.07.2009r.
 
Do pobrania:
1. Karta zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w projekcie

Wakacyjne zajęcia artystyczne17.07.2009r.


Ogłoszenie o naborze17.07.2009r.

      Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji ...


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania14.07.2009r.

      (...)zawiadamia się, że w dniu 25.06.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa drogi serwisowej Nr 19A w Niegowie w ramach budowy drogi ekspresowej S8 na odc.: Radzymin-Wyszków...


Ogłoszenie13.07.2009r.

      Wójt Gminy Zabrodzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, woj. Mazowieckie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Ogłoszenie1.07.2009r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, ze Rada Gminy w Zabrodziu w dniu 30 czerwca 2009r. podjęła uchwałę nr XXXI/161/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Zabrodzie na okres...


Festyn rodzinny w Kicinach29.06.2009r.

      Kolejny, VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zabrodzie odbył się w trakcie festynu rodzinnego w dniu 26 czerwca na terenie boiska szkolnego w Kicinach. Mimo, że festyn rozpoczynał się dopiero o godz. 13.00 to rozgrywki turniejowe trwały już od wczesnych godzin rannych. W tym roku do walki o przechodni puchar stanęło osiem...


Biegiem przez Polskę29.06.2009r.


      Stowarzyszenie Biegiem przez Polskę już po raz drugi postanowiło zorganizować akcję charytatywną, której celem będzie zbiórka pieniędzy na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka. W tym roku bieg postanowiono zorganizować ze Wschodu na Zachód...


Zaproszenie na sesję Rady Gminy25.06.2009r.

      Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.06.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu....


Festyn23.06.2009r.


Zaproszenie dla dzieci23.06.2009r.


Warsztaty witrażu23.06.2009r.


Szkoła dla rodziców16.06.2009r.


Drodzy Rodzice
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu zaprasza WAS na warsztaty
SZKOŁA DLA RODZICÓW...


Razem po zdrowie15.06.2009r.

      W dniu 8-czerwca w pracowni - kuchni dydaktycznej Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu odbyły się warsztaty według projektu ,,RAZEM PO ZDROWIE" realizowanego w przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu w ramach...


Ogłoszenie o konkursie9.06.2009r.

    Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kicinach...Wybory do Parlamentu Europejskiego8.06.2009r.

    Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Zabrodzie w dniu 7.06.2009r...


Zaproszenie na sesję Rady Gminy5.06.2009r.

      Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 10.06.2009r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu....


Projekt ,,Ćwiczmy Razem"5.06.2009r.

      Projekt jest realizowany w Gminie Zabrodzie w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej. Został zainicjowany w celu zainteresowania dzieci i młodzież treningiem samoobrony, a w tym różnych sztuk walk i ćwiczeń wzmacniających...


Rozstrzygnięcie konkursów4.06.2009r.

      W dniu 3-czerwca w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w trakcie szkolnych obchodów Dnia Ziemi oraz podsumowania akcji ,,Trzymaj formę" odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów gminnych ...


Razem po zdrowie28.05.2009r.


Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka25.05.2009r.

      W dniu 24-maja 2009r w gościnnych progach Publicznej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dębinkach odbył się festyn rodzinny z okazji DNIA DZIECKA. Jak co roku uczestników powitali organizatorzy i gospodarze tj. Wójt Gminy Zabrodzie - Adam Ołdak, Dyrektor PSP - Jadwiga Teodorczyk oraz dyrektor GOK w Zabrodziu Małgorzata Wiśniewska. Festyn rozpoczęto VIII Gminnym Przeglądem Piosenki...


Biegiem przez Polskę 2009 25.05.2009r.

    Dnia 14 lipca br. przebiegnie przez naszą Gminę grupa biegaczy, którzy pokonają 800 km dla Milana. Przedsięwzięcie rozpocznie się w Budzisku (województwo podlaskie, powiat suwalski, gmina Szypliszki) a zakończy w miejscowości Chałupki (woj. śląskie, powiat raciborski, gmina Krzyżanowice).
Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą akcję!
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.karate-do.net.pl.


Spotkanie25.05.2009r.    Zapraszamy na spotkanie z uczestnikami projektu systemowego ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi'' w dniu 28.05.2009r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zabrdzie.


Zaproszenie na sesję Rady Gminy15.05.2009r.

      Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 19.05.2009r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu....


Dzień Dziecka15.05.2009r.


Ogłoszenie11.05.2009r.

    Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że można składać wnioski o zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej oraz dla uczniów klasy I gimnazjum. Wnioski do pobrania w szkołach i gimnazjum. Wnioski należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zabrodziu do 20 sierpnia 2009r.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00 złotych.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów.
Zwrot za zakupione podręczniki nastąpi po złożeniu rachunku, faktury lub potwierdzenia przez daną szkołę zakupu podręczników przez szkoły.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 0 29 757 12 27


Paszporty dla koni8.05.2009r.

      Wojewódzki Związek Hodowców Koni informuje, że zgodnie z wymogiem Komisji Europejskiej od 1 lipca 2009 roku wszystkie konie opisywane po raz pierwszy w celu wystawienia paszportu dodatkowo muszą być zaopatrzone w transpondery...


Wyhamuj w porę4.05.2009r.


Ogłoszenie4.05.2009r.

      Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że w dniach 29 (piątek) i 30 (sobota) maja 2009 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zabrodziu ul. Szkolna 46 będzie odbierany nieodpłatnie od mieszkańców gminy Zabrodzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, radia, komputery, pralki, lodówki itp.) oraz sprzęt wielkogabarytowy (meble).
Wyżej wymieniony sprzęt należy dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt.

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Adam Ołdak


Zakaz wstępu do lasu30.04.2009r.

Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach informuje, że w związku z dużym zagrożeniem pożarowym od dnia 01.05.2009r. do odwołania, obowiązuje zakaz wstępu do lasu.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Drewnica w Ząbkach
inż. Waldemar Walczak


Nabór wniosków21.04.2009r.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie - 6.2 Turystyka.

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa.


Warsztaty dla dzieci20.04.2009r.


Zaproszenie na konferencję20.04.2009r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
,,Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej''

niniejszym ma zaszczyt zaprosić na konferencję

''Przetwarzanie własnych surowców
w gospodarstwach rolnych Mazowsza''
,

która odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2009 roku, w godz. 10.00-14.00, w auli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie, ul. Geodetów 45.
W załączeniu przekazujemy program konferencji.


Stypendia szkolne20.04.2009r.

      Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabrodziu informuje, że od dnia 20 kwietnia 2009r. będą wypłacane stypendia szkolne. Osoby , które złożyły wnioski w miesiącu wrześniu 2008r. proszone są o zgłaszanie się do GZE-AS z rachunkami lub fakturami.
Wszelkie informacje pod nr tel. 0 29 757 12 27
Stypendia będą wypłacane do 26 czerwca 2009r.


Konkurs na kartkę pocztową z Zabrodzia15.04.2009r.


Konkurs pt: ,,Czy to bajka czy nie bajka''15.04.2009r.


Sprawozdanie z realizacji budżetu15.04.2009r.

      Wójt Gminy zaprasza do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008 rok.


Zaproszenie do udziału w projektach10.04.2009r.


ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA I UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
 

                                   

Zaproszenie na sesję Rady Gminy7.04.2009r.

      Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 15.04.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu....


Relacja z uroczystego spotkania poświęconemu pamięci Papieża Jana Pawła II 6.04.2009r.

      Jak co roku, w dniu 2-kwietnia mieszkańcy Gminy Zabrodzie spotkali się by wspólnie obchodzić kolejną rocznicę odejścia do domu Pana - naszego wielkiego rodaka - Papieża Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęto projekcją filmu ,,Nie lękajcie się''. Następnie podsumowano przebieg konkursu pod hasłem...


Poradnia rodzinna31.03.2009r.

      Informujemy, że realizowany jest projekt - ,,NA POMOC RODZINIE" polegający na utworzeniu Poradni Rodzinnej umożliwiającej dostęp mieszkańcom gminy Zabrodzie do bezpłatnych porad i konsultacji określonych specjalistów tj. prawnika i psychologa.
      Poradnia ukierunkowana będzie na pomoc rodzinom problemowym nie radzącym sobie w życiu codziennym z sytuacjami prawnymi, problemami opiekuńczo-wychowawczymi...


Uroczyste spotkanie poświęcone pamięci Papieża Jana Pawła II20.03.2009r.


2 kwietnia 2009 r. o godz. 16:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu

odbędzie się uroczyste spotkanie poświęcone pamięci

Papieża Jana Pawła II


Zaproszenie na sesję Rady Gminy20.03.2009r.

      Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 26.03.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu....


PIT-y19.03.2009r.

      W dniach 17 i 24 kwietnia 2009 r. w godz. 9:00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu pracownik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie będzie przyjmował roczne zeznania podatkowe (PIT-y) za 2008 rok...


GMINA NIE MARNUJE SZANS!12.03.2009r.

      Jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Fundusz promuje spójność gospodarczą i społeczną poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i promocję zatrudnienia. Całość interwencji z EFS w Polsce w latach 2007 - 2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)...


Święto PSP im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu 9.03.2009r.

      5 marca 2009r. uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej W Zabrodziu już po raz 6 obchodzili rocznicę nadania szkole imienia Marii Konopnickiej. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem ,,Roty''. Tym razem część artystyczną przygotowała klasa II pod kierunkiem pani mgr Agnieszki Powierży. Dzieci wcieliły się w..


Komunikat - becikowe9.03.2009r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie...


Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej9.03.2009r.


    Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2008 r., Nr 223, poz. 1456) okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych przedłuża się do 31 października 2009r.


Szkolenie5.03.2009r.


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Roliczego w Warszawie
Powiatowy Zespół Doradców w Wyszkowie
Zaprasza na szkolenie

Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich

które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu
dnia 17 marca 2009 roku o godz. 10:00


Azbest17.02.2009r.


      Wykaz firm posiadających zezwolenia Starostwa Powiatu Wyszkowskiego na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy Zabrodzie


OGŁOSZENIE16.02.2009r.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ogłasza nabór kandydatów, do wzięcia udziału w projekcie systemowym pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja Integracji społecznej...


Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi16.02.2009r.      Zakończono I edycję projektu systemowego pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej - podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ruszył w maju 2008r...


Zaproszenie do udziału w projektach13.02.2009r.


ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA I UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

                                  

Badania słuchu10.02.2009r.

      13 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu (ul. Wł.St.Reymonta 2) odbędą się bezpłatne badania słuchu. Badanie skierowane jest wyłącznie do osób z problemami niedosłuchu.
Na badanie można zapisać się osobiście
lub telefonicznie pod nr tel. 029 757 12 54.


Zaproszenie na sesję Rady Gminy10.02.2009r.


      Zapraszamy na XXVI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 16.02.2009r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu


Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej6.02.2009r.


Do pobrania:
- zaproszenie do składania ofert
- załącznik do zaproszenia


Zrealizowane projekty PPWOW w 2008r.05.02.2009r.


      Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o zrealizowanych projektach w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Zabrodzie w 2008 roku.
(rozmiar 15,8 MB, prezentacja Power Point).


Przerwa w dostawie wody27.01.2009r.


      W związku z koniecznością rozbudowy sieci wodociągowej w Mostówce dnia 29 stycznia 2009 roku od godz. 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
- Mostówka
- Adelin
- Choszczowe
- Mościska.


Zmiana nazwy Urzędu Pocztowego26.01.2009r.


      Poniżej publikujemy odpowiedzi Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej oraz Centrum Poczty Oddz. Rejonowy w Ostrołęce na pismo Wójta Gminy Zabrodzie dotyczące zmiany nazwy Urzędu Pocztowego Zabrodzie na Urząd Pocztowy Zazdrość.
      Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniżej wymienionymi pismami.

Pismo Dyrekcji Generalnej
Poczty Polskiej
Pismo Centrum Poczty
Oddz. Rejonowy w Ostrołęce

Przedstawienie dla dzieci21.01.2009r.


GMINNY OŚRODEK KULTURY
w ZABRODZIU

zaprasza wszystkie dzieci na
przedstawienie interaktywne

pt. "Czerwony Kapturek".
Spektakl w wykonaniu aktorów
grupy ART.-RE z Krakowa
odbędzie się
w dniu 28 stycznia ( środa )
o godz. 14:00.
Wstęp bezpłatny.

Gorąco zapraszamy.


Organizacja ferii zimowych w gminie Zabrodzie16.01.2009r.

XII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek15.01.2009r.


      W dniu 13-stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury już po raz dwunasty dzieci i młodzież szkół z terenu Gminy Zabrodzie spotkały się w ramach GMINNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD i PASTORAŁEK. W kategorii A dzieci z klas 0-III zaprezentowano 10 utworów...


Hej kolęda kolęda...5.01.2009r.


Pod takim hasłem w dniu
13 - stycznia 2009r. o godz. 10:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu
odbędzie się już
XII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
na który serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników kolędowania.
Program tegorocznego spotkania wzbogacą swym występem przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie prezentując krótkie jasełka
pt. "Kiedy wieczór jest zimowy".

Gorąco zapraszamy
Organizatorzy


Selektywna zbiórka śmieci5.01.2009r.


      Informujemy, że na terenie Gminy Zabrodzie został uruchomiony punkt dystrybucji worków do selektywnej zbiórki i odpadów komunalnych.
      Punkt ten mieści się w Zabrodziu przy ulicy Szkolnej 39 w punkcie oczyszczalni ścieków.
      Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W razie jakichkolwiek pytań informacje można uzyskać
pod nr tel. 0 516 022 988.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu