Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekty realizowane przez Gminę Zabrodzie
współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu Kapitał Ludzki


Serdecznie zachęcamy do obejrzenia
reportaży o realizowanych projektach
wyemitowanych w "Kurierze Mazowieckim" TVP Warszawa
15.02.2012r.

(Jestem sobie przedszkolaczek, od 07:16 min)
3.11.2009r.

(Reportaż "Wystarczy chcieć" 5:02 min)
7.07.2010r.

(6:07 min)


PROJEKTY ZREALIZAZWANE


 
  Projekt

,,Wiedza zbuduje Twój sukces"
(01.07.2013 - 30.06.2014)

Projekt skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach o profilu ogólnym tj. podstawowych, gimnazjach i liceach, zamieszkujących na terenach wiejskich województwa mazowieckiego w powiatach: wyszkowskim, wołomińskim i pułtuskim

  • Metody aktywizujące i motywujące w procesie nauczania (3 edycje)
  • Projektowanie aktywnych lekcji przedmiotowych - multimedia w dydaktyce (3 edycje)
  • Wykorzystanie ICT w procesie nauczania (4 edycje)

 
  Projekt

,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis"
(02.04.2012 - 30.03.2014)

Projekt jest realizowany dla Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki, języka polskiego, języka angielskiego, małego aktora, przyrodnicze
-koło informatyczne,
- wycieczki
- wyjazdy na basen
- wyjazdy do teatrów i kin
 
  Projekt

,,Jestem sobie przedszkolaczek"
(01.01.2012 - 31.12.2013)

W ramach projektu uruchomiony zostanie nowy punkt przedszkolny dla 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie.

W ramach projektu realizowane będą następujące bloki tematyczne dla dzieci::
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia muzyczne
- Zajęcia sprawnościowo-ruchowe
- Zajęcia z logopedą
- Zajęcia z nauki języka angielskiego
- Zajęcia z edukacji matematycznej
 
  Projekt

,,Hola, hola do przedszkola"
(01.01.2011 - 31.12.2013)

Projekt obejmuje min.:

- opieka przedszkolna wraz z dodatkowymi zajęciami
- warsztaty dla rodziców
- zajęcia rekreacyjne dla mam
- indywidualne konsultacje metodologiczne dla nauczycieli
 
  Projekt

,,Szansa na 6"
(01.11.2011 - 30.09.2013)

Celami projektu są::

- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich,
- wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu nauki języków obcych, ICT, nauk matematyczno - przyrodniczych i przedsiębiorczości,
- wzrost świadomości z korzyści płynących z edukacji
 
  Projekt

,,Jacek i Ola idą do przedszkola"
(01-04-2010 - 31-07-2013)

W ramach projektu uruchomiony zostanie nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Zabrodzie.
 
  Projekt

,,Bukiet umiejętności dla Ciebie"
(01.05.2012 - 30.09.2012)

W ramach projektu realizowane będą szkolenia
z florystyki

Program zajęć obejmuje:
- przygotowanie tworzywa (sztucznego i żywego),
-pielęgnacja roślin,
-ABC kompozycji floralnych,
- nauka technik tworzenia bukietów, wiązanek, wieńcy,
- kompozycje kwiatowe, girland itp.
 
  Projekt

,,Krok ku nowym technologiom"
(01.04.2012 - 30.09.2012)

W ramach projektu realizowane będą szkolenia
z zakresu poruszania się w internecie

Program zajęć z wykorzystaniem Internetu obejmuje m.in.:
- Internet,
- konta e-mail,
-e-podpis,
- usługi finansowe (konta, lokaty itp.)
- portal e-PUAP,
- usługi podatkowe (PIT),
- portale społecznościowe,
- kupno / sprzedaż,
- rynek pracy
 
  Projekt

,,Trzymaj stery swojej kariery"


Projekt pracowników placówek oświatowych Gminy Zabrodzie.
Obejmuje możliwość skożystania z:

- studia podyplomowe
- szkolenia
 
  Projekt

,,Cała naprzód"

Bezpłatny kurs ,,Prawo Jazdy kat. C"
W projekcie przewidziano:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych
- poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych
- przeprowadzenie badań lekarskich
- opłatę za 1 egzamin państwowy.
 
  Projekt

,,Ja też jestem w sieci"

Bezpłatne szkolenie ,,Wykorzystanie Internetu w edukacji"
Tematyka szkolenia obejmuje:
- Budowę i działanie komputera
- Programy pakietu MsOffice
- Internet (portale, wyszukiwarki itp.)
- Pocztę i programy pocztowe
- Komunikatory
 
  Projekt

,,Mam talent"

Zajęcia teatralne ,,Wiejskie spotkania z teatrem".
Warsztaty obejmują:
- poznanie gatunków teatralnych - pracę aktora - rolę reżysera, scenografa i innych osób zaangazowanych w tworzenie teatru
 
  Projekt

,,Plik umiejętności"

Bezpłatne szkolenie ,,Księgowość od podstaw"
Tematyka szkolenia obejmuje:
- obsługe komputera i programów pakietu MsOffice
- podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości
- program PŁATNIK
- program finansowo-księgowy SYMFONIA
 
  Projekt

,,Edukacja przez ruch"
(01.01.2011 - 30.06.2011)

Obejmuje następujące zajęcia:

- nauka tańca współczesnego, towarzyskiego, ludowego
- prezentacja historii regionu
 
  Projekt

,,Krokiem po sieci"
(01.01.2011 - 31.05.2011)

Obejmuje następujące zajęcia:

- nauka obsługi komputera
- wykorzystanie Internetu w gospodarstwie domowym
 
  Projekt

,,Sukces zawodowy Twoim celem"
(01-10-2009 - 31-12-2010)


Obejmuje następujące zajęcia:

- Hotelarstwo z elementami jęz. angielskiego
- Księgowość MSP z kadrami i płacami
- Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5 t
- Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi
- Prawo jazdy kat. "C"
- Tworzenie stron www
- Operator DTP
- Szkolenie ogólnobudowlane
 
  Projekt

,,W zdrowym ciele"
(01-05-2010 - 31-10-2010)


Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w oferowanych w projekcie zajęciach:
- samoobrona
- aerobik
- klub amatorów piłki nożnej
 
  Projekt

,,W poszukiwaniu sztuki"
(01-05-2010 - 30-10-2010)


Zaprszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach:
- koła plastycznego
- muzycznych
 
  Projekt

,,Nowy kierunek"
(01-05-2010 - 30-09-2010)


Mieszkańcom Gminy Zabrodzie oferujemy możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie ,,Prawo jazdy kat. B", czyli:
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych
 
  Projekt

,,WIEDZA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ"
(01-07-2009 - 30-09-2010)


Obejmuje następujące zajęcia:

- nauka języka angielskiego,
- profesjonalna obsługa komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- prawa jazdy kat. C,
- AutoCad,
- szkolenia dla kadry średniego szczebla,
- szkolenia dla kadry zarządzającej.


 
  Projekt

,,EDUKACJA OD DZIECKA"
(01-08-2009 - 31-08-2010)


Obejmuje następujące zajęcia:

- z logopedą
- plastycznych
- muzycznych
- sprawnościowo-ruchowych
- języka angielskiego
- warsztaty dla rodziców
- indywidualne konsultacje metodologiczne dla nauczycieli.


 
  Projekt

,,Kierunek kwalifikacje"
(01-01-2010 - 31-05-2010)


Mieszkańcom Gminy Zabrodzie oferujemy możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na
,,Prawo jazdy kat. C", czyli:
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin zajęć praktycznych
- indywidualne spotkania z instruktorem
 
  Projekt

,,E-MOŻLIWOŚCI"
(01-10-2009 - 28-02-2010)


Obejmuje następujące zajęcia:

- bezpłatne szkolenia na temat Korzystania z Internetu i obsługi komputera


 
  Projekt

,,KROK KU EUROPIE"
(01-09-2009 - 28-02-2010)


Obejmuje następujące zajęcia:

- nauka języka angielskiego


 
  Projekt

,,MOBILNI MIESZKAŃCY"
(01-07-2009 - 30-11-2009)


Obejmuje następujące zajęcia:

- kurs prawa jazdy kat. B


 
  Projekt

,,KSZTAŁCENIE PRZEZ TANIEC"
(01-02-2010 - 31-08-2009)


Obejmuje następujące zajęcia:

- Naukę tańca towarzyskiego,
- Naukę tańca ludowego,
- Prezentację dorobku kulturowego regionu.

  Projekt

,,AKTYWIZACJA UMYSŁU"
(01-02-2009 - 31-08-2009)


Obejmuje następujące zajęcia:

- Trening pamięci krótko i długotrwałej,
- Pobudzenie kreatywności,
- Zapamiętywanie różnych elementów treści,
- Zapamiętywanie słówek z języków obcych,
- Elementy szybkiego czytania.


Informacje o w/w projektach można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w pok. nr 5 (I piętro).
Osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Sosnowska
tel. /29/ 757 12 28 wew.35


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu