Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga
OGŁOSZENIE

          Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że w okresie od września 2006r. do 31 stycznia 2007r. będzie budowana sieć wodociągowa w miejscowościach Głuchy - Wysychy - Dębinki. Wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości mogą zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wybudować na własny koszt i własnym staraniem przyłącze wodociągowe do swojej nieruchomości. Przyłącze musi być wybudowane zgodnie z projektem i odebrane przez przedsiębiorstwo zarządzające wodociągiem.
          Jeśli przyłącze zostanie wybudowane w okresie do 31 stycznia 2007 roku i zgodnie z projektem, to Urząd Gminy pokryje koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej. Przyłącze może wybudować przedsiębiorstwo budujące sieć wodociągową tj. PBH "Z. Niziński" Wyszków lub inne posiadające odpowiednie uprawnienia. W sprawie wytyczenia przebiegu przyłącza i jego zinwentaryzowania proszę kontaktować się z geodetą, Panem Włodzimierzem Rzeplińskim, tel.604 128 857. W przypadku wykonania przyłącza niezgodnie z projektem, to koszt inwentaryzacji geodezyjnej ponosi właściciel nieruchomości. Odbioru wykonanego przyłącza, zamontowania wodomierza dokona firma PPHU "Lechbud" Leszek Godleś, tel.605 537 077. Koszty zakupu i zamontowania wodomierza ponosi przedsiębiorstwo PPHU "Lechbud".
          W sprawach wymagających wyjaśnień proszę kontaktować się z Urzędem Gminy w Zabrodziu pok. Nr 10, tel. 0(29) 75-712-28 wew. 36 Pan A. Ołdak lub J. Korybczak.

Zabrodzie, dn. 3 października 2006r.

Wójt Gminy Zabrodzie         
inż. Marek Gołaszewski         


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu