Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaO G Ł O S Z E N I E

          Informuję mieszkańców gminy Zabrodzie prowadzących gospodarstwa rolne, że z dniem 30 września 2007r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

          Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie od 01 marca 2007r. do 31 sierpnia 2007 roku.

          Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 4 /od poniedziałku do piątku/.

          Szczegółowych informacji w zakresie wypełniania wniosków udziela Pani Wanda Kutkiewicz i Jadwiga Augustyniak.

Wójt Gminy
inż. Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu