Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaFinisz tegorocznych inwestycji

  Inwestycje zrealizowane:
 • Przebudowa drogi gminnej Adelin - Mostówka
 • Przebudowa ul. Klonowej w miejscowości Niegów
 • Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Adelinie
 • Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach
 • Modernizacja boiska do piłki koszykowej i siatkowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kicinach
 • Remont Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu
 • Projekt sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu
 • Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu
 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Płatków i Basinów
  Inwestycje w trakcie realizacji
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zazdrość i Niegów
 • Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Zazdrość
 • Budowa kompleksu sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Zabrodzie
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew
 • Przebudowa drogi powiatowej Niegów - Słopsk /współfinansowanie/
 • Zakup wyposażenia dla KPP w Wyszkowie
 • Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 • Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Młynarze
 • Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie /realizacja w 2009r i 2010r/
 • Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

  Inwestycje do zrealizowania
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębinki

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w 2009r wynosiła
będzie 5,5 mln zł.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu