Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomoce dydaktyczne - ,,Szkoła Równych Szans IV edycja bis"

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu otrzymała bezpłatne materiały i pomoce dydaktyczne na kwotę 12 800 zł., które zostały zakupione z funduszu unijnego ,,Szkoła Równych Szans IV edycja bis". Placówka otrzymała miedzy innymi: antyramy, białe tablice magnetyczne, tablice welurowe, książki do czytania w tym utwory J. Tuwima, programy komputerowe, gry dydaktyczne oraz papier ksero, tusze do drukarek, kolorowe papiery i inne materiały niezbędne do realizacji zajęć programu edukacyjnego.

Elżbieta Sosnowska


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu