Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaA P E L

do mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią

        Gminny Zespół Reagowania w Zabrodziu apeluje do mieszkańców wsi z terenów zagrożonych powodzią tj. Młynarzy i Słopska o przygotowanie się do ochrony siebie, swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi.
        Na podstawie prowadzonych obserwacji przez Gminny Zespół Reagowania w Zabrodziu oraz komunikatów hydrologicznych, zachodzi obawa, że lód na rzekach, który może tworzyć zatory lodowe oraz znaczne opady śniegu mogą spowodować zagrożenie powodziowe na naszym terenie.
Dlatego mieszkańcy sołectw Młynarze i Słopsk powinni przygotować się na wypadek powodzi. Przede wszystkim powinni:
- ubezpieczyć siebie i swój dobytek
- przygotować się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi
- zadbać o zwierzęta, należy znaleźć dla nich bezpieczne miejsca
- kiedy pojawi się nagłe zagrożenie, wyłączyć główne zasilanie elektryczne oraz zabezpieczyć butle z gazem ( odłączyć od urządzeń )
- zabezpieczyć najcenniejsze rzeczy, dokumenty osobiste oraz urządzenia przenosząc je w bezpieczne miejsca
- usunąć z terenu posesji pojazdy przeprowadzając je w bezpieczne miejsca
- usunąć wszystkie zapory (szlabany) znajdujące się na drogach i ulicach,
- usunąć z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy, środki owadobójcze oraz środki ochrony roślin
- przygotować się do ewentualnej ewakuacji, zapoznać się w Gminnym Zespole Reagowania Kryzysowego z wyznaczonymi miejscami zakwaterowania
- na wypadek nadejścia katastrofy należy mieć pod ręką przygotowane rzeczy: latarki z zapasowymi bateriami, telefon komórkowy, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody, ciepłe ubrania, śpiwory, koce
- opuścić swój dom, w chwilą otrzymania decyzji o ewakuacji i bezpośredniego zagrożenia życia
- zgłosić się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią
- prowadzić stałą obserwację poziomu wody na rzece i informować Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego o pojawiającym się zagrożeniu a także właściwie reagować na przekazywane komunikaty w tej sprawie

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy przekazywać do Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego znajdującego się w Urzędzie Gminy w Zabrodziu lub sołtysów, którzy pełnią funkcję łączników w okresie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
MŁYNARZE - Pan Wojciech Skwara 0-29 757-15-18
SŁOPSK Pan Marian Janusz Pakuła 0-29 758-21-42

Numery telefonów ( Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego) :

Urząd Gminy w Zabrodziu       /0-29/ 757 12 28,
07-230 Zabrodzie /0-29/ 757 12 61,
ul. Wł. St. Reymonta 51 /0-29/ 757 12 33,
  /0-29/ 757 12 08,
  lub 504 250 676

Szef Gminnego Zespołu Reagowania
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu