Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaŚroda z Funduszami dla Przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym z cyklu ,,Środa z Funduszami dla...". W czasie spotkań przedstawimy ogólne informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Na piąte spotkanie zapraszamy Przedsiębiorców planujących aplikować o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. Spotkania mają charakter ogólny do czasu zatwierdzenia dokumentów programowych i odbywają się cyklicznie od października 2014 roku do marca 2015 roku, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 12:00-15:15, w 6 największych mazowieckich miastach: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce.
Piąte spotkanie nosi tytuł: „Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców" 4 lutego 2015 r. w godz. 12:00-15.15

Podczas spotkań zostaną omówione ogólne zagadnienia związane z:
ˇ podstawowymi założeniami funduszy europejskich 2014-2020
ˇ zasadami wsparcia przedsiębiorców
ˇ możliwościami otrzymania dofinansowania w ramach programów na lata 2014-2020
ˇ źródłami informacji o funduszach europejskich

Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckich sieci Punktów Informacyjnych
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Ostrołęce prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej www.mazowia.eu lub o telefon na podane poniżej, odpowiadające lokalizacji wybranego miejsca, telefony kontaktowe od 16 stycznia 2015r. do 2 lutego 2015 r. Ostrołęka - punkt_ostroleka@mazowia.eu oraz numer tel. Beata Błaszczak: (22) 542 21 29

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 4 lutego 2015


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu