Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga     Archiwum wiadomości gminnych
     2006 rok
Życzenia Bożonarodzeniowe20.12.2006r.Nabór na wolne stanowisko pracy   18.12.2006r.

Urząd Gminy w Zabrodziu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
insp. ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU
na stanowisko inspektora ds. inwestycji, remontów, modernizacji dróg gminnych i promocji gminy

Na podstawie art. 3 d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ), informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór na w/w stanowisko nie złożono żadnych dokumentów aplikacyjnych.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony ponowny nabór.

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Adam OłdakNabór na wolne stanowisko pracy18.12.2006r.

Urząd Gminy w Zabrodziu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.Nabór na wolne stanowisko pracy18.12.2006r.

Urząd Gminy w Zabrodziu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinsp. ds. Księgowości budżetowej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.Dożywianie dzieci w szkołach15.12.2006r.

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że rodziny zainteresowane pomocą w formie dożywiania dzieci w szkołach w 2007 roku proszone są o PILNE zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka celem załatwienia formalności związanych z w/w pomocą.Spektakl teatralny - "Dziady" A. Mickiewicza13.12.2006r.

Gminne Centrum Kultury
Młodzież Z.S. im. Wł. St. Reymonta
oraz PSP im. M. Konopnickiej w Zabrodziu
zapraszają na spektakl teatralny
II cz. "Dziadów"
Adama Mickiewicza,
którego wystawienie odbędzie się w dniu
18 grudnia 2006r. o godz. 1630

w siedzibie GCK Zabrodzie.

OBSADA:
Guślarz - Kamil Piotrowski
Starzec - Adrian Kwiatkowski
Aniołki - Joanna i Jakub Czajka
Widmo - Radosław Marzoch
Dziewczyna - Aneta Białek
Kruk - Piotr Wielgolaski
Sowa - Magdalena Piórkowska
Upiór - Łukasz Przybysz

Pomysł realizacji - Małgorzata Wiśniewska
Konsultacja scenograficzna i charakteryzacja - Katarzyna Piotrowska
Muzyka i efekty dźwiękowe - Damian Kur
Scenariusz i reżyseria - Andrzej Roman

                        Zapraszamy


Nowym Wójtem Gminy Zabrodzie wybranym
w II turze Wyborów Samorządowych 26 listopada 2006 r.
został

Pan
ADAM OŁDAK

zgłoszony przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ-ZABRODZIE
otrzymując 65,36 % głosów ważnych.Do pobrania: Protokół wyników głosowania i wyniku Wyborów Wójta Gminy ZabrodzieJubileusz 30- lecia istnienia KGW Głuchy20.11.2006r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchach w dniu 11-listopada 2006r. obchodziło uroczyście Jubileusz 30- lecia istnienia.
Wśród zaproszonych, zaprzyjaźnionych gości były przedstawicielki KGW Chajęty, KGW Dabrówka oraz KGW Zabrodzie. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych ...Święto Niepodległości11.11.2006r.

W dniu 11-listopada 2006r. mieszkańcy Gminy Zabrodzie obchodzili Święto NIEPODLEGŁOŚCI, które rozpoczęto o godz. 900 - Uroczystą Mszą św. w intencji OJCZYZNYw Kościele Parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Niegowie.Komunikat Prasowy19.10.2006r.

        Tegoroczna susza dotknęła również plantacje leśne założone w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006 w działaniu 5 "Zalesianie gruntów rolnych". Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło decyzję o uruchomieniu pomocy dla rolników, których plantacje leśne ucierpiały w wyniku suszy. Planowana pomoc dotyczy ...Informacja19.10.2006r.

        Terenowa Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy na terenie Gminy Zabrodzie powołana przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 03.08.2006r. zakończyła pracę przekazując opinie Komisji dotyczące wysokości poniesionych strat do Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu ...Ogłoszenie18.10.2006r.

        Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że w okresie od września 2006r. do 31 stycznia 2007r. będzie budowana sieć wodociągowa w miejscowościach Głuchy - Wysychy - Dębinki. Wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości mogą zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ...


Obwieszczenie17.10.2006r.

        Wójt Gminy Zabrodzie na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na czasowym ustawieniu wytwórni mas bitumicznych na działce Nr 383 w miejscowości Gaj gmina Zabrodzie ...Zawiadomienie2.10.2006r.

        Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 KPA zawiadamia się, że w Referacie Planowanie Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Wójta Gminy Zabrodzie w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gaj - Zazdrość od miejscowości Mostówka gm. Zabrodzie ...


Gminne Dziękczynienie za Plony25.09.2006r.

            "Żeby chleb leżał na stole" pod takim hasłem w dniu 17 września 2006r. mieszkańcy Gminy Zabrodzie obchodzili Gminne Dziękczynienie za Plony, które rozpoczęto uroczystą Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Trójcy w Niegowie. Mszę celebrowali; Proboszcz Parafii Niegów Ks. Andrzej Dusza oraz Proboszcz Parafii Mostówka Ks. Janusz Grygier...


Pomoc dla rolników18.09.2006r.

        Informujemy, że z dniem 1.09.2006r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy (Dz.U.Nr 155, poz.1109), które reguluje pomoc w tym zakresie.
Pomoc zostanie udzielona w postaci jednorazowego zasiłku celowego ...


Wójt Gminy Zabrodzie
oraz
Proboszcz Parafii Niegów


zapraszają
na

Gminne Dziękczynienie
za Plony


które odbędzie się
w dniu 17 września 2006 r.
  
 

Zawiadomienie17.09.2006r.

        W Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel Sp. z o.o. ...


Odbiór śmieci18.08.2006r.

        Urząd Gminy w Zabrodziu uprzejmie informuje, że MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce organizuje na terenie naszej Gminy w dniu 13.09.2006 r. (środa) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, folia i sznurek rolniczy.
        Miejsca odbioru w dalszej części artykułu ...


Ranking Samorządów02.08.2006r.

        Gmina Zabrodzie laureatem rankingu Samorządów
"Rzeczpospolitej" 2006.
        Ranking oparty jest na wnikliwej analizie finansów gmin oraz otrzymanych odpowiedzi na pytania, specjalnie do tego celu przygotowanej ankiety, badany okres to lata od 2002 do 2005 ...


Kredyty klęskowe dla rolników26.07.2006r.

Rolniku!
      Jeśli Twoje gospodarstwo rolne ucierpiało w wyniku klęski suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni ...


Obchody 140 rocznicy śmierci Ks. Cyryla Floriana Goetza - Gieczyńskiego12.06.2006r.

      Dnia 11-czerwca 2006r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Niegowie odbyła się uroczystość związana z obchodami 140 rocznicy śmierci Ks. Cyryla Floriana Goetza - Gieczyńskiego, paulina, kompozytora ...


Konkurs piosenki przedszkolnej WESOŁE NUTKI12.06.2006r.

      W przeddzień Dnia Dziecka w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbył się po raz piąty konkurs piosenki przedszkolnej ...


Zmiany w systemie odbioru śmieci5.06.2006r.

      Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.06.2006 r. na terenie gminy Zabrodzie ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych.

Aby pobrać pismo firmy MPK Sp. z o.o. należy kliknąć TUTAJ


Informacja23.05.2006r.

      W dniu 10 maja 2006 roku Wójt Gminy Zabrodzie podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - etap I".


Zawiadomienie22.05.2006r.

      Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 KPA zawiadamia się, że w Referacie Pl...


Przebudowa drogi krajowej nr 85.05.2006r.

      Przystosowanie drogi krajowej Nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej.
Wycinek z mapy GDDKiA Oddział w Warszawie obejmujący gminę Zabrodzie.
Skala 1:25000.
Mapa do pobrania TUTAJ

Oryginał mapy do wglądu w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w pokoju nr 10.
Informacja o spotkaniu19.04.2006r.

      26 kwietnia br. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Zabrodziu odbędzie się spotkanie z nadleśniczym z Nadleśnictwa Drewnica w sprawie drogi leśnej Niegów-Młynarze.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych na to spotkanie.

Wójt Gminy Zabrodzie      
inż. Marek Gołaszewski      
Życzenia Wielkanocne10.04.2006r.Miesznańcy Gminy
      Zabrodzie
      Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego prosimy przyjąć najlepsze życzenia: Zdrowia, Bożych Łask, Nadziei i Miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego "Alleluja".

Przewodniczący Rady
Gminy Zabrodzie
Andrzej Krzeczkowski
Wójt Gminy Zabrodzie
Marek GołaszewskiXXIX Konkurs Recytatorski dla dzieci WARSZAWSKA SYRENKA27.03.2006r.

      W dniu 22-marca w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu odbyły się eliminacje szczebla gminnego XXIX Konkursu Recytatorskiego dla dzieci WARSZAWSKA SYRENKA. W sumie w kategoriach wiekowych Kl. 0-III oraz Kl. IV-VI przesłuchano 24 uczestników. Swój udział zaznaczyli także uczniowie ...


ZAWIADOMIENIE23.02.2006r.

      Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 KPA zawiadamia się, że w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Zabrodziu toczy się ...


APEL do mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią17.02.2006r.

      Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego w Zabrodziu apeluje do mieszkańców wsi z terenów zagrożonych powodzią tj. Młynarzy i Słopska o przygotowanie się do ochrony siebie, swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi.
        Na podstawie prowadzonych obserwacji ...


IX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Zabrodzie 200608.02.2006r.

      ... odbył się 12-stycznia 2006r. w Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu. Prócz rozśpiewanych dzieci młodzieży wszystkich szkół podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu naszymi gośćmi byli ...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane02.02.2006r.

Zabrodzie: rozbudowa i modernizacja Ujęcia Wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Niegów gm. Zabrodzie ...


Nabór na wolne stanowisko pracy - KSIĘGOWY02.02.2006r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
Tel. 029 757 712 62

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

K S I Ę G O W YPrzetarg na sprzedaż nieruchomości01.02.2006r.

WÓJT GMINY ZABRODZIE
OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY
PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości
Zabrodzie gm. Zabrodzie

        Zgodnie ze zmianami w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabrodzie przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bytowe oraz budownictwo mieszkaniowe ...


Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych17.01.2006r.

     Od 1 grudnia 2005r. przy Fundacji TUS rozpoczęło działalność Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Projekt ma na celu kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa mazowieckiego w ich wchodzeniu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Deklaracje podatkowe17.01.2006r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny

Ogłoszenie NR G. 7228/01/200602.01.2006r.

Wójt Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie

OGŁASZA

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zabrodzie pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.
Podstawowe informacje o nieruchomości:
      Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Zabrodzie, gm. Zabrodzie, jako działka Nr 311 o pow. 5.900m2 ...© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu