Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie informują, że są jeszcze pojedyncze wolne miejsca w ramach projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego uczestnictwo osób bezrobotnych z powiatu wyszkowskiego w bezpłatnych szkoleniach:
- ,,Hotelarstwo z elementami jęz. angielskiego",
- ,,Techniki sprzedaży z umiejętnością prowadzenia pojazdów do 3,5t" (prawo jazdy kat. B),
- ,,Logistyka wewnątrz magazynowa z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi",
- Prawo jazdy kat. C,
- Tworzenie stron WWW,
- Operator DTP,
- Szkolenia ogólnobudowlane : spawanie gazowe i metoda MAG, obsługa maszyn budowlanych, uprawnienia operatora pilarki.

Uczestnikom zapewniamy:
- poczęstunek w trakcie zajęć
- ubezpieczenie
- stypendium za każdy dzień zajęć
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu