Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaGminne Dziękczynienie za Plony 2006

          "Żeby chleb leżał na stole" pod takim hasłem w dniu 17 września 2006r. mieszkańcy Gminy Zabrodzie obchodzili Gminne Dziękczynienie za Plony, które rozpoczęto uroczystą Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Trójcy w Niegowie. Mszę celebrowali: Proboszcz Parafii Niegów Ks. Andrzej Dusza oraz Proboszcz Parafii Mostówka Ks. Janusz Grygier.
          W głównej nawie kościoła ustawiono siedem przepięknych wieńców, wykonanych przez mieszkańców wsi: Adelin, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Mostówka oraz Zabrodzie.
Homilię wygłosił Ks. Andrzej Dusza skierował do rolników wiele ciepłych słów w uznaniu ich ciężkiej, mozolnej, dającą wszystkim strawę - pracy.
W trakcie ofiarowania poszczególne delegacje wieńcowe przekazały na ręce niegowskiego Proboszcza przyniesione dary, którymi po poświęceniu i zakończeniu mszy przedstawiciele władz gminnych oraz księża podzielili się z wszystkim obecnymi w kościele.
          Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie OSP-Zabrodzie przy Gminnym Centrum Kultury, gdzie w krótkim przemówieniu Wójt Gminy Zabrodzie inż. Marek Gołaszewski podkreślił rangę i znaczenie rolniczej pracy. Mówił też o tych rolnikach, którzy są nie tylko chlubą, ale i nadzieją rodzimego rolnictwa. W tej części uroczystości uhonorowano nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Radę Gminy Zabrodzie najlepszych spośród nich: Państwa Małgorzatę i Tadeusza Kamińskich z Choszczowego, P. Mariannę i Edwarda Skwarskich z Przykór, P. Urszulę i Wojciecha Mościckich z Mościsk, P. Agnieszkę i Krzysztofa Laskowskich z Adelina oraz P. Hannę i Andrzeja Królików ze Słopska. Wręczenia dokonali Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy P. Andrzej Krzeczkowski.
          Gminne Dziękczynienie za Plony, to wspaniała okazja by uhonorować także tych, którzy swoją szczodrością wspierają inicjatywy społeczne i kościelne. Wręczono, więc skromne dyplomy ofiarodawcom, którzy przyczynili się do remontu Kaplicy Grobowej Ks. Cyryla Floriana Gieczyńskiego znajdującej się na niegowski cmentarzu.: Podziękowania otrzymali: P. Grażyna Skwara, P. Regina i Wiesław Garbarczykowie, P. Elżbieta Sosnowska, P. Stanisława Gołaszewska, P. Kazimiera i Tadeusz Wójcikowie, P. Stefan Przesmycki, P. Zdzisław Niziński, P. Andrzej Prokopowicz oraz P. Andrzej Jastrząb. Wręczenia dokonali: Proboszcz Parafii Niegów oraz Wójt Gminy.
          W międzyczasie przeprowadzono konkurs rodzinny składający się z 4-konkurencji sprawnościowych. I miejsce zajęła rodzina P. Kamińskich z Choszczowego , II miejsce rodzina P. Wrzeszczów z Zabrodzia, III miejsce rodzina P. Górczaków z Zabrodzia.
          Rozstrzygnięto konkurs na "Najpiękniejszy wieniec żniwny" w którym przyznano dwa równorzędne I miejsca dla delegacji z Dębinek i Zabrodzia, II miejsce przyznano delegacji z Mostówki, III natomiast otrzymała delegacja z Głuch. Wyróżnienia przypadły przedstawicielom z miejscowości: Adelin, Choszczowe oraz Gaj.
          Część oficjalną wzbogacały występy: rodzimych zespołów: tanecznego Hekate i śpiewaczego Sława. Na zakończenie uroczystości ku zadowoleniu młodszej, żeńskiej, widowni zaprezentował się zespół TOPLES, natomiast ku zadowoleniu męskiej widowni zespół NANA.
          Dodatkową atrakcja była loteria fantowa, wśród wygranych fantów prócz różnego typu drobiazgów użytkowych była też koza, króliki, gołębie i drób. KGW Zabrodzie przygotowało również przepyszny smalec, który z wiejskim chlebem i ogórkiem kiszonym stanowił nie lada smakołyk, dodatkowo też Panie upiekły wiele wspaniałych ciast, serwowały żurek i flaczki. Pracownice Domu Dziecka natomiast przygotowały wspaniałą grochówkę.
          Gminne Dziękczynienie za Plony przebiegało w typowo sielskiej i rodzinnej atmosferze dzięki staraniom licznej grupy osób. Jak zawsze wszelkie działania organizacyjne wsparli pomocą: KGW Zabrodzie, Dyrektorzy i Nauczyciele naszych szkół, Pracownicy Urzędu Gminy, Pracownicy Domu Dziecka w Dębinkach, Posterunek Policji w Zabrodziu, OSP Zabrodzie i Słopsk oraz sponsorzy. Piękną scenografię przygotowały Panie: Krystyna Kućmierowska, Stanisława Gołaszewska, Bogusława Wielgolaska, Anna Podleś i Sylwia Królik na czele z Dyr. PSP w Zabrodziu P. Elżbietą Sosnowską. Państwo Barbara i Jerzy Królik z Zabrodzia zadbali o należyty smak przygotowanych posiłków, natomiast P. Agnieszka i Wiesław Jakubowscy z Zabrodzia przekazali wspaniałe, dożynkowe bochny chleba.

Małgorzata Wiśniewska

Nagranie video: Julianna Zbrzeźniak z Warszawy


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu