Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


      Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw oraz Gmina Zabrodzie są realizatorami projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem", sfinansowanego w całości przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
      W dniu 15 czerwca 2010 roku rozpoczęły się zajęcia w zakresie ,,Zasad poruszania się po runku pracy". W zajęciach bierze udział grupa uczestników w ramach szkolenie pn. ,,Tworzenie stron WWW", które rozpoczyna się 22 czerwca 2010 roku. Zajęcia prowadzone będą przez 15 spotkań trwających po 8 godzin.
     Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu, uczestnicy szkolenia zapewnione mają stypendium za każdą godzinę zajęć, a także poczęstunek.
     Kurs prowadzony jest przez doświadczonych wykładowców, biorący czynny udział w podobnych szkoleniach.


Realizatorzy projektu ,,Sukces zawodowy Twoim celem"
GMINA ZABRODZIE
KRAJOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu