Polski English Gmina Zabrodzie Herb i Flaga

Zaproszenie na festyn rodzinny

konkurs


Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 27.05.2015r.

      W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Zabrodzie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na 2 ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Wyszkowie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich...


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego27.05.2015r.

      Informujemy że Konkurs Plastyczny na LOGO Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu został rozstrzygnięty:
Nagrodę główną w kategorii - osoby dorosłe - na projekt LOGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu przyznano P. Chrystianowi Pietrzela. Wyróżnienie otrzymuje P. Piotr Telak
Nagrodę główną w kategorii - osoby dorosłe - na projekt LOGO Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu przyznano P. Chrystianowi Pietrzela.
W kategorii młodzież gimnazjalna nie wpłynęła żadna praca konkursowa.

MW


Wyniki z ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej25.05.2015r.

      Wyniki z głosowania z dnia 24 maja 2015 roku na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Zabrodzie dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem http://prezydent2015.pkw.gov.pl/324_Ponowne_glosowanie/143506


Ocena zasobów pomocy społecznej25.05.2015r.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przekazuje do publicznej wiadomości Ocenę zasobów pomocy społecznej...


Obwieszczenie22.05.2015r.

      Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia o zaistnieniu zwłoki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików...


Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej22.05.2015r.

      Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie informuje o zasadach wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej...


Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Zabrodzie19.05.2015r.

      Zapraszamy na na VI Sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 22.05.2015. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu...


Bezpłatne badania mammograficzne18.05.2015r.

konkurs


Ogłoszenie17.05.2015r.

      W związku z koniecznością przeprowadzenia przebudowy sieci wodociągowej w dniu 19 maja 2015 roku od godz. 8:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Zabrodzie ul. Reymonta, Zielona, Jasna, Chmielna, Wesoła, Słoneczna, Kolejowa, Osiedlowa i Różana
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Michalik


Wyniki głosowania w I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej12.05.2015r.

      Wyniki z głosowania z dnia 10 maja 2015 roku na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Zabrodzie dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie/143506


Ogłoszenie - stypendia socjalne 12.05.2015r.

      Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabrodziu informuje, że od dnia 11 maja 2015r. do 20 czerwca 2015r. będą wypłacane stypendia socjalne na wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2014r. Osoby, które otrzymały decyzje przyznające stypendium proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zabrodziu ul. Wł. St.Reymonta 47, tel.29 757 12 27, od pn do pt w godz.od 8:00 do 16:00. Stypendia będą wypłacane na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur na wskazane konto bankowe.


Obwieszczenie o odwołaniu rozprawy11.05.2015r.

      Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków gm. Zabrodzie, termin rozprawy administracyjnej wyznaczony na dzień 15 maja 2015 roku zostaje odwołany z powodu nieotrzymania przez Urząd Gminy w Zabrodziu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Po otrzymaniu stanowiska RDOŚ zostanie wyznaczony nowy termin rozprawy administracyjnej. Wszyscy zainteresowani nadal mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie do dnia 22.05.2015 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu pok. nr 7.


Spotkanie z autorką książki ,,Zapomniany rodowód Jana Pawła II" 08.05.2015r.

      Miesiąc kwiecień i maj dla większości Polaków ma szczególne znaczenie. Jest nieodłącznie związany z postacią Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Właśnie w tym okresie wypada pamiętać o rocznicy Jego śmierci oraz rozpoczęciu procesu kanonizacji i beatyfikacji. Podążając za wspomnieniami...


Obwieszczenie (rozprawa odwołana) 30.04.2015r.

      Wójt Gminy Zabrodzie zawiadamia, że w dniu 15.05.2015 r. (piątek) o godzinie 18:00 u sołtysa wsi Płatków Pana Przemysława Piekut (Płatków 25, 07-230 Zabrodzie), odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików do 162,4 DJP na działce nr ew. 106/1 w miejscowości Płatków gm. Zabrodzie.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie do dnia 22.05.2015 r. w Urzędzie Gminy w Zabrodziu pok. nr 7.


Informacja dla rolników 27.04.2015r.

      Państrowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek...


Nowy plac zabaw i siłownia21.04.2015r.

      W połowie kwietnia przy Kompleksie Sportowym Orlik w Zabrodziu zamontowany został nowy plac zabaw dla dzieci oraz pierwsza siłownia zewnętrzna na terenie naszej gminy. Obiekty powstały przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...


Zaproszenie17.04.2015r.
działaj lokalnie

OGŁOSZENIE 17.04.2015r.

      W związku z koniecznością przeprowadzenia przebudowy sieci wodociągowej w dniu 20 kwietnia 2015 roku od godz 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Niegów ul. Leśna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik


Konkursy plastyczne14.04.2015r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach plastycznych na zaprojektowanie logotypu Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zabrodziu. Szczegóły w Regulaminach poniżej.

konkurs konkurs

Program Stypendiów Pomostowych 13.04.2015r.

      Lokalna Grupa Działania ,,Równiny Wołomińskiej" przystąpiła XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD ,,RW". Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł...


Działaj lokalnie10.04.2015r.
działaj lokalnie

Plac zabaw dla Dębinek07.04.2015r.

      Gmina Zabrodzie zgłosiła do konkursu ,,Podwórko NIVEA" plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. C.K. Norwida w Dębinkach.
Pierwsza tura głosowania trwa od 3 kwietnia do 30 kwietnia - w pierwszej turze wyłonionych zostanie 20 podwórek NIVEA.
Kolejna tura głosowania zacznie się od 1 maja do 31 maja - podczas drugiej tury także wyłonione zostanie kolejne 20 podwórek NIVEA.

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania


Odbiór eternitu w 2015 roku 07.04.2015r.

      W związku z planowanym pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zwracam się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zabrodzie z prośbą o złożenie w Urzędzie Gminy w Zabrodziu informacji o posiadanych odpadach azbestowych (eternit) przeznaczonych do usunięcia w 2015 roku.
Druki deklaracji do pobrania w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, pokój nr 7, tel. 29 64 23 165

Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ Tadeusz Michalik

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu