Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1378 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.)  zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie Nr XX z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na dzień 5 listopada 2020 roku o godz. 14:00

2 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji

W dniu 17 maja 2019 roku w Warszawie została zawarta umowa  pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Słopsku  w ramach Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na zadanie  pn. „Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji” mająca na celu: rozwój infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Środki finansowe przekazane na realizację operacji to  300 000,00 zł.

20 maja 2019
Czytaj więcej o: Przystosowanie pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020
Przejdź do - Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

W dniu 2 października druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu przyprowadzili nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4.

Zakupiony samochód to średni samochód ratowniczo-gaśniczy typ: M-2-6-3000-8/1600-1 zbudowany na podwoziu Scania P360 z napędem 4×4.

Pojazd posiad zbiornik wody o pojemności 3000 l oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 l. Na pojeździe zamontowany został sprzęt dotychczas znajdujący się na użytkowanym MAN-ie. 

12 października 2020
Czytaj więcej o: Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY ZABRODZIE

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Zabrodziu realizuje projekt pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zabrodzie”, finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza.

W związku z tym od dnia 12 października do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Zabrodzie przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, czyli m. in. pieców, kotłów i pomp ciepła.

9 października 2020
Czytaj więcej o: INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY ZABRODZIE