Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

Szanowni  Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 roku Urząd Gminy Zabrodzie będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta będzie to dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zabrodzie za dzień 26 grudnia, który przypada w wolną sobotę.

2 grudnia 2020

Konkurs: „RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako rodzinnej formy wyrazu artystycznego.

2 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Konkurs: „RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

OGŁOSZENIE

W związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną, kontakt inkasenta z mieszkańcami został ograniczony. W tej sytuacji zwracamy się z prośbą o podawanie stanu wodomierza:

- telefonicznie: (29) 642-31-91

-SMS: 506-015-007

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Jezierski

27 listopada 2020

Zaproszenie na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXI z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 26 listopada 2020 roku o godz. 13.00.

23 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż Gmina Zabrodzie realizuje Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w oparciu o Uchwałę nr XVII/129/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25-06-2020r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.

Jest to Program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości maksymalnie 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 5 000,00zł.

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zabrodzie

Zamknięcie dla ruchu odcinków dróg gminnych

W związku z budową wyniesionych przejść dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020, na okres wykonywania prac wyłączone będą z ruchu następujące odcinki dróg:

  1. w dniach 10-12 listopada (wtorek –czwartek) – Dębinki, ul. C.K.  Norwida na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Współną i ul. Św. Rocha
  2. w dniach 16-18 listopada (poniedziałek - środa)  - Zazdrość/Gaj ul. Leśna na wys. krzyża pomiędzy ul. Poziomkową i ul. Spacerową
  3. W dniach 12-14 listopada (czwartek - sobota) – Mostówka ul. Kolejowa pomiędzy ul. Leśną i ul. Słoneczną.

Okres wyłączenia z ruchu może ulec  zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.
Urząd Gminy Zabrodzie

9 listopada 2020
Przejdź do - Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin