Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogramy odbioru odpadów na styczeń i luty 2021r.

W załączeniu przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na styczeń i luty 2021r.

28 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Harmonogramy odbioru odpadów na styczeń i luty 2021r.

Życzenia

21 grudnia 2020
Przejdź do - Nowy sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy Zabrodzie

Nowy sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy Zabrodzie

Urząd Gminy Zabrodzie został wyposażony w sprzęt komputerowy dzięki środkom pozyskanym z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Grant w wysokości 20 tys. złotych pozwolił na zakup czterech komputerów stacjonarnych i jednego laptopa oraz niezbędnego oprogramowania dla pracowników.

15 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Nowy sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy Zabrodzie
Przejdź do - ZDALNA SZKOŁA+

ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Zabrodzie zakupiła 70 laptopów w ramach otrzymanego dofinansowania  w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

27 października 2020
Czytaj więcej o: ZDALNA SZKOŁA+

Projekt ZDALNA SZKOŁA+

Dofinansowanie na zakup sprzętu do uczestnictwa w zdalnych lekcjach

Gmina Zabrodzie otrzymała dofinansowanie w kwocie 75,000 zł na zakup laptopów w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

31 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Projekt ZDALNA SZKOŁA+

Sprzęt komputerowy do pracy zdalnej w Gminie Zabrodzie

W ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Urząd Gminy Zabrodzie otrzymał grant na zakup sprzętu komputerowego. Nowe urządzenia pozwolą lepiej działać również w czasie pandemii i zdalnie realizować zadania dla mieszkańców gminy.

5 listopada 2020
Czytaj więcej o: Sprzęt komputerowy do pracy zdalnej w Gminie Zabrodzie

Akcja krwiodawstwa

9 grudnia 2020

Zaproszenie na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXII  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 10 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 .

8 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie