Urząd Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że są nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych do pobrania na stronie internetowej.

Gmina Zabrodzie została podzielona na 4 rejony odbioru odpadów:

  • Rejon I: Zabrodzie,Dębinki,Wysychy
  • Rejon II: Głuchy,Niegów,Słopsk,Młynarze
  • Rejon III: Choszczowe,Gaj,Mostówka,Zazdrość
  • Rejon IV: Adelin, Anastazew, Basinów, Kiciny, Karolinów, Obrąb, Płatków, Podgać, Lipiny, Mościska, Przykory

Harmonogramy w formie drukowanej zostaną dostarczone do mieszkańców przez firmę obsługującą odbiór odpadów.

 

 

18 lutego 2021
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Zaproszenie na XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXV  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 11 lutego 2021 roku o godz. 13.00.

8 lutego 2021
Przejdź do - Pogotowie przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe

W związku z wzrostem poziomu wody w rzece Bug i Fiszor od dnia 05 lutego 2021r.  wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie sołectw Młynarze i Słopsk. 

Więcej informacji na temat zachowania w sytuacji zagrożenia powodziowego:  Informacja dla mieszkańców zagrożonych powodzią z terenu sołectw: Młynarze i Słopsk

Szef GZZK w Zabrodziu

5 lutego 2021
Czytaj więcej o: Pogotowie przeciwpowodziowe
Przejdź do - Inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida

Inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida

29 stycznia br. w Pałacu w Chrzęsnem oraz 31 stycznia br. w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku odbyła się inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida, w które włączyły się Powiat Wyszkowski, Powiat Wołomiński, Powiat Węgrowski oraz Gmina Zabrodzie, Gmina Wyszków, Gmina Dąbrówka, Gmina Strachówka,  Gmina Łochów oraz Fundacja Museion Norwid.

3 lutego 2021
Czytaj więcej o: Inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Aktualizacja 09.02.2021r.:  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.  

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Krzysztof Jezierski – Gminny Komisarz Spisowy w Zabrodziu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

29 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Przejdź do - Spotkanie informacyjne z samorządami w sprawie przebiegu S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Spotkanie informacyjne z samorządami w sprawie przebiegu S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

W dniu wczorajszym, tj. 26.01.2021 r. odbyło się spotkanie  online z samorządami w sprawie przebiegu obwodnicy Warszawy -  drogi ekspresowej S10.  Analizowane są 4 warianty z czego 2 przebiegają przez teren gminy Zabrodzie.

27 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne z samorządami w sprawie przebiegu S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Zaproszenie na XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXIII  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 30 grudnia 2020 roku o godz. 13.00.

28 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie