Urząd Gminy w Zabrodziu

Rada Gminy

(kadencja 2018-2023)

Przewodnicząca Rady Gminy Zabrodzie przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 9:00-10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

 

Składy osobowych stałych Komisji Rady Gminy Zabrodzie

Komisja Rewizyjna

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury

Komisja Ładu, Porządku publicznego i Ochrony Środowiska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przekaz na żywo z sesji Rady Gminy Zabrodzie oraz nagrania dostępne są pod adresem http://sesja.zabrodzie.pl