Urząd Gminy w Zabrodziu

Wójt Gminy

Krzysztof Jezierski
Wójt Gminy Zabrodzie
tel. 29 64 23 160
e-mail. wojt@zabrodzie.pl

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10.00-16.00

Zarządzenia Wójta Gminy Zabrodzie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zabrodziu (link)