Urząd Gminy w Zabrodziu

Zgłaszanie padłych zwierząt

W przypadku padnięcia zwierzęcia gospodarskiego należy:

  1. Powiadomić telefonicznie pracownika Urzędu Gminy w Zabrodziu  o zaistniałej sytuacji tel. 29 642 31 68. Przy zgłoszeniu należy podać poniższe dane:

 

  1. W przypadku zdarzenia po za godzinami pracy Urzędu lub dni wolne od pracy Urzędu należy bezpośrednio kontaktować się z Firmą ZBIORNICA PADLINY-RYSZARD WYSZYŃSKI świadczącą usługi w zakresie odbioru padłych zwierząt
    tel. 25 67 513 39. Dla ważności zgłoszenie o zdarzeniu, wymagane jest potwierdzenie zdarzenia pracownikowi Urzędu w dniu następnym po dniu wolnym od pracy.

 

  1. W przypadku padnięcia konia o zaistniałym zdarzeniu zależy powiadomić Polski Związek Hodowców Koni w ciągu 7 dni, a paszport zwrócić do wystawcy- Marki Zagłoby 49, 05-270 Marki, telefon: 22 831 21 78

 

  1. W przypadku padnięcia zwierząt zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy zgłosić ten fakt do Agencji w celu wyrejestrowania zwierzęcia.