Urząd Gminy w Zabrodziu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problamów Alkoholowych

28 maja 2015

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu realizuje zadania przyjęte przez Radę Gminy w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Skład Komisji:

Obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - Irena Dziarska

Kontakt :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wł. St. Reymonta 45
07-230 Zabrodzie
tel. 29 75 712 62

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe:
Wniosek może złożyć dowolna osoba ( sąsiad, daleki krewny, członek rodziny), lub instytucja ( zakład pracy, pomoc społeczna, policja, prokuratura, sąd), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej tym samym rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy ( siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. 3)

Pliki do pobrania