Urząd Gminy w Zabrodziu

Informacja KRUS w Wyszkowie

26 października 2020

Szanowni Państwo

W związku z wirusem SARS-COV-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów i wystąpieniem stanu epidemii, z dnia 9 października 2020r.(Dz. U.  z 2020 r. poz. 1758) i ustanowieniem w całym kraju strefy czerwonej, informujemy, że z dniem 26.10.2020r. z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówce Terenowej w Wyszkowie. Sala obsługi interesantów zostaje zamknięta dla bezpośredniej obsługi do odwołania.

Zostaje przywrócona „wrzutnia” , skrzynka podawcza na dokumenty.

Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT:

  1. sprawy ubezpieczenia społecznego: 297431613
  2. sprawy świadczeniowe: 291431619
  3. wypadki: 297431612
  4. Kierownik PT: 297431610
  5. Adres e-mail PT): wyszkow@krus.gov.pl

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z naszą  jednostką organizacyjną Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Z poważaniem
Iwona Wyszyńska
Kierownik PT KRUS w Wyszkowie