Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRODZIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabrodziu  we współpracy z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej  wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom  mieszkańcom  naszej gminy ponownie uruchamia bezpłatną dystrybucję żywności  w  ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.                                               
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu o zgłaszanie się w terminie do 1 marca 2021r.  do GOPS w Zabrodziu  ul. Reymonta 45  w celu otrzymania imiennych skierowań do udziału   w  w/w programie. 

Kierownik
mgr Nina Kacprzuk
GOPS w Zabrodziu

10 lutego 2021
Czytaj więcej o: BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRODZIE

Zaproszenie na XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz.374 ze zm.) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie nr XXV  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na dzień 11 lutego 2021 roku o godz. 13.00.

8 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie na XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Zabrodzie
Powiększ zdjęcie Znak%20powódź

Pogotowie przeciwpowodziowe

W związku z wzrostem poziomu wody w rzece Bug i Fiszor od dnia 05 lutego 2021r.  wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie sołectw Młynarze i Słopsk. 

Więcej informacji na temat zachowania w sytuacji zagrożenia powodziowego:  Informacja dla mieszkańców zagrożonych powodzią z terenu sołectw: Młynarze i Słopsk

Szef GZZK w Zabrodziu

5 lutego 2021
Czytaj więcej o: Pogotowie przeciwpowodziowe
Powiększ zdjęcie INAUGURACJA%20ROKU%20NORWIDOWSKIEGO,%2029,21%20stycznia%202021r.

Inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida

29 stycznia br. w Pałacu w Chrzęsnem oraz 31 stycznia br. w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku odbyła się inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida, w które włączyły się Powiat Wyszkowski, Powiat Wołomiński, Powiat Węgrowski oraz Gmina Zabrodzie, Gmina Wyszków, Gmina Dąbrówka, Gmina Strachówka,  Gmina Łochów oraz Fundacja Museion Norwid.

3 lutego 2021
Czytaj więcej o: Inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Aktualizacja 09.02.2021r.:  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.  

Dnia 29.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

Pan Krzysztof Jezierski – Gminny Komisarz Spisowy w Zabrodziu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

29 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Powiększ zdjęcie Mapa%20przebiegu%20%20planowanej%20trasy%20S10%20oraz%20Obwodnicy%20Aglomeracji%20Warszawskiej

Spotkanie informacyjne z samorządami w sprawie przebiegu S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

W dniu wczorajszym, tj. 26.01.2021 r. odbyło się spotkanie  online z samorządami w sprawie przebiegu obwodnicy Warszawy -  drogi ekspresowej S10.  Analizowane są 4 warianty z czego 2 przebiegają przez teren gminy Zabrodzie.

27 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne z samorządami w sprawie przebiegu S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Wnioski 500+

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabrodzie,

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500+

Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero 1 kwietnia 2021 r.

20 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Wnioski 500+