Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2019

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu zakończyli wydawanie żywności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018.

Celem głównym w ramach Podprogramu 2018 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

– 1402,00 zł. (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1056,00 zł. (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa to:
– bezdomni,
– niepełnosprawni,
– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do Programu w marcu 2019 i udzielił pomocy 82 rodzinom, w tym 198 osobom z Gminy Zabrodzie.

Uczestnicy programu otrzymali artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.

Podsumowaniem tej edycji Programu były warsztaty kulinarne dotyczące m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania. Warsztaty odbyły się  28.06.2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu, gdzie 20 dzieci osób biorących udział w programie oraz 4 rodziców, w formie zabawy przygotowali dania warzywne i owocowe.   Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali upominki, przekazane przez Wójta Gminy Zabrodzie, następnie pracownicy GOPS przy pomocy wolontariuszy z Koła Gospodyń Wiejskich „GAJOWIANKI” rozdali ostatnie w tej edycji paczki żywnościowe osobom zakwalifikowanym do Programu.

Kolejna edycja Programu rozpocznie się w październiku 2019. Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ - Podprogram 2019 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu od dnia 14 sierpnia 2019 roku w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

 

Nina Kacprzuk – kierownik GOPS

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie