FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA RODZINNE 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2019

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia 2019 r. tradycyjnie (papierowo).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października;

od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia 2019 r. tradycyjnie (papierowo).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada;

od 1 października do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Od 1 listopada do dnia 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Kierownik GOPS

Nina Kacprzuk

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu

Referat Świadczeń Społecznych, pokój nr 1

  1. Wł. St. Reymonta 45

07-230 Zabrodzie

tel./fax 29 75 712 62

 

 Wnioski do pobrania:

 

Zasiłki rodzinne:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe):

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Zasiłek pielęgnacyjny:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

Świadczenie pielęgnacyjne:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

Świadczenie rodzicielskie:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

Fundusz alimentacyjny:

  1. https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111