DOBRY START 300+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż  wnioski o przyznanie świadczenia  300+ będą przyjmowane:

elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy emp@tia https://www.empatia.mpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych

tradycyjnie ( w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 45,  pokój nr 1

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019r. rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019r. do 30 listopada 2019 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Program „Dobry Start”   będzie realizowany w roku 2019 i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Wsparcie z programu „ Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu ani też w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice dziecka, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osoby uczące się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

-    20. roku życia;

-  24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

a także:

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

-  ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące Programu „Dobry Start” zamieszczone są  na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 Pytania można także kierować bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu pod nr tel.   29 757 12 62 lub e-mailowo na adres: gops@zabrodzie.pl

 

Kierownik GOPS

Nina Kacprzuk

 

Wniosek do pobrania