DOBRY START

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2018

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYPOMINA, ŻE WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ DO KOŃCA LISTOPADA 2018 r.

W dalszym ciągu przyjmowane są także wnioski na kolejny okres zasiłkowy o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i Funduszy Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+

Świadczenia rodzinne

Jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie:

  • od 1 września do 31 października - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.
  • od 1 listopada do 31 grudnia - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Fundusz Alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+

W przypadku złożenia wniosku:

  • od 1 września do 30 września - ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada
  • od 1 października do 31 października - ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia
  • od 1 listopada do 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku
  • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku - ustalenie prawa oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Dobry start – 300+

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do końca listopada 2018 r. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.