Informacja dla mieszkańców zagrożonych powodzią z terenu sołectw: Młynarze i Słopsk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2017

W związku stale pogarszającymi się warunkami meteorologicznymi i hydrologicznymi oraz prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej istnieje realne prawdopodobieństwo wystąpienia podtopień na terenie sołectw Młynarze i Słopsk.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zabrodziu zwraca się z prośbą do właścicieli przebywających na terenie swoich posesji o podjęcie odpowiednich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim rodzinom oraz o zabezpieczenie własnego dobytku.

Osobom planującym wizytę na terenie działek letniskowych w weekend w w/w miejscowościach zalecamy przełożenie wizyty do czasu ustąpienia zagrożenia.

Stałe podnoszenie się poziomu wody w rzekach Bug i Fiszor spowodować może zalanie dróg ewakuacji z terenów zagrożonego powodzią.  

 Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy przekazywać do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego znajdującego się w Urzędzie Gminy w Zabrodziu lub do sołtysów, którzy pełnią funkcję łączników od czasu ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

MŁYNARZE – Pan Adam Sykulski  604 185 269

SŁOPSK -  Pan Marian Janusz Pakuła   0-692-384-318

 Numery telefonów ( Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego):

Urząd Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

tel. /0-29/ 757 12 28

fax. /0-29/ 757 12 61

e-mail: oc@zabrodzie.pl

Z-ca Szefa GZZK: 0-601 326 930

 

TELEFON RATUNKOWY    112

POLICJA :    997

WYSZKÓW  0-29 742-30-71

STRAZ POŻARNA  998  /    0-29 742-54-21 i 22

POGOTOWIE RATUNKOWE     999  /    0-29 742-35-09

POGOTOWIE ENERGETYCZNE   991  /    0-29 742-48-42

POGOTOWIE GAZOWE 992  /    0-29 742-37-29

Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie