Deklaracja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2020

DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  składa właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zabrodzie, na której zamieszkują mieszkańcy.

Współwłaściciele załączają do deklaracji załącznik, gdzie wskazują dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie