Akty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2016

Uchwała Nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie

Uchwała Nr XXXIX/202/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie

Uchwała Nr XX/117/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/110/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie 

Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XX/110/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabrodzie

Uchwała Nr XX/109/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świaczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29.10.2015 r.  w sprawie oklreśnia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXVI/139/2016y Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr L/266/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr IV/24/2019 rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Galeria

  • Powiększ zdjęcie