Informacje dotyczące szczepień na COVID-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2021

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób powyżej 70 roku życia

 • Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób które skończyły 80 lat.
 • Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Jeżeli chcesz się zaszczepić w Gminie Zabrodzie zadzwoń do wybranego punktu szczepień:

Nazwa podmiotu Nazwa punktu szczepień Adres Numer telefonu
Anna Gołaszewska-Warowna

Gabinet zabiegowy
z punktem szczepień

Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 10

29 742 04 88
Wiaczesław Gryszkiewicz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Wiaczesław Gryszkiewicz

Zabrodzie
ul. Wł. St. Reymonta 14

29 757 12 41

Istnieje również możliwość rejestracji przez e-rejestrację. Usługa  dostępna jest na stronie: pacjent.gov.pl.    E-rejestracja skieruje Cię do najbliższych Twojemu zamieszkaniu punktów szczepień i wskaże wolne terminy.

Możesz anulować wizytę, zmienić termin lub wybrać inny punkt szczepień przed przyjęciem pierwszej dawki szczepionki. Jednak już po pierwszym szczepieniu – nie będziesz mógł dokonać zmiany. Wynika to z konieczności podania drugiej dawki szczepionki, która pochodzi od tego samego producenta. Druga dawka musi też zostać podana w określonym terminie, tak by szczepienie było maksymalnie skuteczne.

Termin ważności e-skierowania

Wszystkie e-skierowania na szczepienie są ważne przez 90 dni.

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL lub minął termin ważności pierwszego e-skierowania, o wystawienie kolejnego e-skierowania możesz poprosić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak przebiega szczepienie

Szczepionka podawana jest domięśniowo, w ramię. Nie musisz się w żaden sposób przygotowywać do zabiegu. Na miejscu, przed samym szczepieniem lekarz zbada Cię, czy możesz zostać zaszczepiony/a.

Po szczepieniu konieczna będzie 15 minutowa obserwacja pod kątem ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP).

Infomacje dla osób z niepełnosprawnościami

Dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień zostanie zorganizowany transport. Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
 • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Informację o potrzebie transportu należy zgłosić przy rejestracji na szczepienie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 64 23 192.

KLAUZULA INFORMACYJNA przetwarzania danych osobowych przekazywanych w celu zgłoszenia potrzeby transportu na szczepienia przeciw COVID-19

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Zabrodzie reprezentowana przez Wójta Gminy Zabrodzie. Dane do korespondencji: Urząd Gminy Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie, adres e-mail: urzad@zabrodzie.pl, lub tel. 297571228.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listownie na adres Urzędu lub e-mailowo: ochronadanych@zabrodzie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia potrzeby transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie polecenia Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom z terenu województwa mazowieckiego, art. 11h ust. 1, 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione firmie wykonującej usługi transportowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia o potrzebie transportu oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).
 7. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia o zorganizowanie transportu do punktu szczepień.