Nowy sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy Zabrodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2020

Urząd Gminy Zabrodzie został wyposażony w sprzęt komputerowy dzięki środkom pozyskanym z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Grant w wysokości 20 tys. złotych pozwolił na zakup czterech komputerów stacjonarnych i jednego laptopa oraz niezbędnego oprogramowania dla pracowników.

Nowe komputery umożliwią sprawniejszą i bezpieczniejszą obsługę klientów w trybie zdalnym - zarówno podczas pandemii, jak również po jej zakończeniu. W ostatnim czasie  o około 30 procent zwiększyła się liczba podań i wniosków rozpatrywanych bez konieczności osobistego kontaktu mieszkańców z urzędnikami. Systematycznie rośnie też liczba klientów składających wnioski za pośrednictwem platformy e-puap oraz korzystających z profilu zaufanego, czy podpisu cyfrowego. Coraz częściej do urzędu wpływają  także pisma i zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego też konieczne było położenie szczególnego nacisku na kompetencje cyfrowe urzędników i wyposażenie ich w narzędzia informatyczne, umożliwiające zdalną obsługę klientów. Pozyskane z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” dofinansowanie pozwoliło na wyposażenie pięciu stanowisk pracy w spełniający nowoczesne standardy sprzęt komputerowy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Na terenie gminy Zabrodzie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w północno-wschodniej i centralnej Polsce.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie