Projekt ZDALNA SZKOŁA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2020

Dofinansowanie na zakup sprzętu do uczestnictwa w zdalnych lekcjach

Gmina Zabrodzie otrzymała dofinansowanie w kwocie 60,000 zł na zakup 12 laptopów, 25 tabletów, 13 routerów LTE oraz ubezpieczenie sprzętu w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione laptopy wraz z dostępem do Internetu zostaną przekazane uczniom z terenu gminy, którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu w czasie pandemii koronawirusa.